Vestuviniai sveikinimai

... nakvosi, Nakvosi nakvosi? Aukštoj tėvelio klėtelėj, Aukštoj tėvelio klėtelėj, Močiutės margoj ... , Turiu kurtelius lojančius, Senus tėvelius girdinčius, Girdinčius girdinčius. Lakink ... Lakink kurtelius, tai nelos, Migdyk tėvelius - negirdės, Negirdės negirdės.


Velykiniai SMS sveikinimai

... užvysiu, Maž aš užvysiu Tėvelio dvarą. Tėvelio dvare, Tėvelio dvare Treji varteliai. Pro ...


Velykiniai SMS sveikinimai

... užvysiu, Maž aš užvysiu Tėvelio dvarą. Tėvelio dvare, Tėvelio dvare Treji varteliai. Pro ...


Vestuviniai sveikinimai

... tėvelis, Barė mane senasai, Kam apleidau žirgelį, Pamylėjau mergelę. Nebark manęs, tėveli ...


Sveikinimai gimus vaikui

... . Ko gi našauki sava tevelia, lylia lylia? Tava tevelis ir matinėla, lylia ...


Sveikinimai Tėvo dienos proga

Dukters sveikinimas tėveliui Brangus ir mylimas, Tėveli, Nutieski man likimo kelią, Sušildyk ...


Krikštynų sveikinimai

Mieli krikšto tėveliai Ši diena ypatinga, Degant baltai žvakelei Šiandien tapsiu turtingas. Gausiu meilę Dievulio Dovanų kalnelius, Kunigėlio palaimą Ir antrus tėvelius. Į tikėjimo kelią Vartelius man atversit Ir mane pirmą kartą Pas Dievulį nuvesit.


Sveikinimai Tėvo dienos proga

Mielas Tėveli, tavo stiprybė nugali viską, tavo ... Tėčiui… Su nuostabia švente! Su Tėvelio dienele!


Sveikinimai Tėvo dienos proga

Tėveli, sveikinu tave su Tėvelių diena. Daug meilės, gražių ir brangių akimirkų, Daug sveikatos, kad visada tu būtum stiprus ir vyriškas.


Sveikinimai Tėvo dienos proga

... mostu, vienu plaštakos paspaudimu. Brangus Tėveli, stiprybės jausmo pripildyta erdvė, kurioje ... teisingais laimės keliais. Sveikinu Tave, Tėveliuk. Linkiu Tau sveikatos ir daug ...