Vestuviniai sveikinimai

Ant kalno karklai siūbavo

Ant kalno karklai siūbavo,
Ant kalno karklai siūbavo,
Pakalnėj vanduo liūliavo,
Liūliavo liūliavo.

Tenai vaikščiojo mergelė,
Ten vaikščiojo mergužėlė,
Balta graži lelijėlė,
Lelija lelija.

Štai ir atjojo bernelis,
Ir atjojo bernužėlis,
Baltas gražus dobilėlis,
Dobilas dobilas.

Mergele mano jaunoji,
Mergele mano jaunoji,
Kur šią naktelę nakvosi,
Nakvosi nakvosi?

Aukštoj tėvelio klėtelėj,
Aukštoj tėvelio klėtelėj,
Močiutės margoj lovelėj,
Lovelėj lovelėj.

O ar priimsi ir mane,
O ar priimsi ir mane,
Į klėtužę pas save,
Pas save, pas save?

Turiu kurtelius lojančius,
Turiu kurtelius lojančius,
Senus tėvelius girdinčius,
Girdinčius girdinčius.

Lakink kurtelius, tai nelos,
Lakink kurtelius, tai nelos,
Migdyk tėvelius - negirdės,
Negirdės negirdės.