Krikštynų sveikinimai mergaitei

Sveikinam tave, dukruže, Su saulėtekiais rausvais, Su audra, kur bangos lūžę Plaukia buriniais laivais. Linkim tau sparnuoto skrydžio, Mėlyno vilčių dangaus Ir svajonių tokio dydžio, Kokios būna tik žmogaus. Mylim tave, krikšto dukra, Viliamės tokios ...


Sveikinimai gimus mergaitei

Mamos šypsny atgija pasakos, lopšinės, Žaislai nusijuokia kartu su tėveliu. Mažute, stiebkis, auk didutė, Tavęs daug laukia nuostabių dienų. Nuoširdžiausi sveikinimai sulaukus dukrelės!


Sveikinimai gimus mergaitei

Juk kūdikio verksmas gražiausia daina, Juk kūdikio džiaugsmas – mamos dovana. Ir nemigo naktys netenka reikšmės, Kai lupos dukrytės tau “mama” šnibždės!


Sveikinimai gimus mergaitei

Būkit jūra gerumo, švelnumo ir meilės, Kur galėtų plukdyti mažylis laivus. Jūsų pasakų skliautais vaikystę nuvedęs Ji užaugtų protingu, laimingu žmogum. Būkit jūra bekraštė išliejusi meilę, Kur galėtų braidyti mažylis dažnai. Ir išgirskit, Jai ...


Sveikinimai gimus mergaitei

Sapno ateity mačiau aš Dukrą, Kurios laukiate bemiegėm naktimis: Vaikėsi pavėjui pienės pūką Tarsi angelas sidabro žvaigždėmis. Neregėto grožio Jos akelės, Perpinti žvaigždelėmis ilgi plaukai… Debesyno delnas — Jos lovelė, Lietaus ašarėlės — Jos žaislai. ...


Sveikinimai gimus mergaitei

Po bažnyčios skliautais, Angelo sparnais apgaubę, Krikštyti Dukrelę neškite, antri Tėvai. Gyvenau, kad laukčiau — tarsi neštų Dievas saulę — Kai mažytę laimę šlovina šventi namai. Virs bažnyčios arkų spinduliuoja mano žvakės Ir malda Marijos — lūpose ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... Mergaites is rajonu Svaistunes islaidunes Mergaites is rajonu Islaiko Gariunus Mergaites ... Mergaites nuostabios, mergaites grazios Jos visos patrauklios Mergaites ypatingai stilingos Mergaites ...


Kiti

... merga kaip vienagalė (žarna) – vis susiraukus. 12.Sena merga neatstoja nė menturio (lopetėlė košei maišyti). 13.Sena merga – sena padla. 14.Sena merga, senas šuo ... .) 15.Sena merga svietui dėl vargo. 16.Sena merga ubagui – ...


Kiti

... teisingasis sulig velniu 5. žydas mergą jojo, velnias keravojo 6. ... senai mergai nė velnias galvos neapsuks 404. sena merga ir ... 683. mergai gimdant, velnias karklyne dejuoja 684. merga nė velnio ... šliūbą duoda 966. jei merga piršliauja – velnias vinčiavoja 967 ...


Kiti

... sparnais. Nustvėrė mergaitį ir nusineš. Lika tik viena mergaitė ir ana ... ty rasta mergaites. Tas mergas džiaugės, ku užvyda sava svietų. Mergas saka: – Zaras ... kai papjavė kirmėlas. Mergas viskų susrinka, zėgarkus i viskų, išlipė, i mergas, i bernai, i nuveja ...