Kiti

... kaip vienas: ir riejasi, ir meluoja. 13.Abu kaip vienas: ... , vienas antrą prarytų. 24.Abu labu tokiu, kad pramanytų, vienas ... turtėjau, kol prakaitą liejau. 39.Akėti nemėgino, o į lašinius įsismagino. ... . 19.Vienas auga į protą, kitas – iš proto. 20.Vienas rublis ...


Kiti

... po Ponu Dievu gyvenant 39. viskas praeis, tik Dievo ... . vienas tiki Dievą, kitas – velnią 63. vienas Dievas žino 64. vienas ... 655. kiekvienas su savim, vienas Dievas su visais 656. kiekvienas sau, o ... kas praėjo – baigta. Kas bus – vienas Dievas težino 681. kas ...


Kiti

... vienas piktas darbas kitą gimdo 37. vienas ir košėje prapuola 38. vienas duoną suvalgysi, o darbo vienas nepadirbsi 39. vieną ... tarpais būna 750. duoną vienas suvalgysi, o darbo vienas nepadirbsi 751. duoną ...


Kiti

... 39 ... vienas velnias, o kitas šėtonas 67. vienas velnias išėjo, o kitas toks parėjo 68. vienas velnias ariamas, kitas akėjamas 69. vienas traukia, kitas velnio laukia 70. vienas ...


Kiti

... , ir draugų, ir mergų 5. vienas geras draugas – didelis turtas, ... drauge iš vieno lovio 39. su kvailiu nesipešk, su ... priešas 51. šimtas draugų – maža, vienas priešas – daug 52. šimtas ... 133. koks ten draugas: vienas pėsčias vaikščioja, kitas – važiuoja ...


Kiti

... 38. žmogus taip, o Dievas kitaip 39. žmogus sumygtas varguose kaip linų ... 230. vienas žmogus visko žinoti negali 231. vienas medis – ne miškas, vienas žmogus ... . kiekvienas žmogus vis kitoks 576. kiekvienas žmogus šiame pasaulyje tik svečias 577. kiekvienas ...


Kiti

... 39. vieni nagais, kiti galva duoną pelno 40. vienas dvare duonos neturi, o kitas po egle duonos turi 41. vienas duoną suvalgysi, o darbo vienas nepadirbsi 42 ... taiso 848. duoną vienas suvalgysi, o darbo vienas nepadirbsi 849. ...


Kiti

... 12. vienas vaikas širdį ramina, o kitas protą pagadina 13. vienas durnius, kitas beprotis – ir abu tokie 14. vienas auga į ... , kiek gaidžio kojoj mėsos 39. tavo protas už žąsino ... , to trumpas protas 259. kiekvienas savaip iš proto kraustosi ...


Kiti

... vienas kalba, kita zalatija 8. vienas kalba apie Kaidošių, kitas apie Aidošių 9. vienas ... sausai valgo, riebiai kalba 39. rudenį ir šlėkta poniškai ... burna, tokia kalba 95. kiekvienas pagal save susiranda ir ... 211. iš dviejų kalbančių vienas visad belaisvis 212. ...


Kiti

... 14. vienas geras draugas – didelis turtas, daug draugų – prapultis 15. vienas badauna, o kitas turtus krauna 16. vienas badauja, o kitas ... neturi apetito, o varguolis – ko valgyti 39. turtuolio vaikus ir velnias supa ...