Kiti

... vilko brolis (dėdė) 260. pakark šunį margą ir ... – karvelis, darbais – vilko brolis 516. kaip ... ir dirbi, ir dar laukia darbas 603. ir Dievui darbus, ir pažiūrėti meilus 604. ir ... dirva plati, ale nedarbuja pati 762. dirbus dirbus, reik ir pasilsėti 763. dirbk ...


Kiti

... ir duona 481. kieno girą geri, tą ir giri 482. kieno duoną valgo, tam ir ... ir naktį duoną uždirbs 703. ir mano duoną valgo, ir mane piskum vadina 704. ir ... ir duonos 981. buri, buri – duonos turi 982. būk tu nors brolis ...


Kiti

... 480. pirty ir jaujoj velnias turi saujoj 481. piršlys – velnio brolis 482. pirmutinis vedimas ... Dievą, neužmiršk ir velnio 662. mylėjos ir visai pamiršo, kad ne Dievas, o velnias supiršo ... uodegos laikė 688. melagis – velnio brolis 689. medžiotojams ne Dievas ...


Kiti

... . žmogus žmogui ir vargo pavydi 18. žmogus žmogui bičiulis, draugas, brolis 19 ... , o laimėj pamiršta 813. dievelių girelę iškirto ir žmogelis senas pavirto 814. Dievas žiūri žmogaus širdin, ne ... nei ponui, nei žydui 869. brolis broliui nelygus 870. broli broli ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... ir pinigų, ir užuojautos. – M. Ašaras. Seksas už pinigus ir nemokamas seksas labai skiriasi ... Koks tavoras, tokie ir pinigai. Kunigo pinigai, vilko pasninkas ir girto malda – ... mužikas – ne brolis. Šimtą rublių pinigais ir utėlę su ragais. Širdis moters ...


Patarlės ir priežodžiai

tinginys – ubago brolis


Patarlės ir priežodžiai

ne tas brolis, katras pienuotas lūpas aplaižo, bet tas, katras kruvinas apšluosto


Patarlės ir priežodžiai

maskolius – ne brolis, numiręs – ne draugas


Patarlės ir priežodžiai

pinigas – vėjo brolis


Patarlės ir priežodžiai

pinigas – ne brolis