Sveikinimai vestuvių sukakties proga

Auksasmiltė žemė lenkias jums po kojoms, Gintarinėm rankom gaubia Lietuva, O svečiai už stalo su daina linguoja, Šventą duoną raiko jūs plati šeima. Aukso gijom pintas jūsų bendras kelias, Iš gausybės rago liejasi darna… Priesaikas tesėję džiuginkit mus ...


Sveikinimai vestuvių sukakties proga

Auksinis meilės ruduo jau atėjo Prabėgusių metų kraičius suskaičiuot. Tas jausmas, kai nuolat dvi širdys ilgėjos, Subrendo lyg grūdas laiminguos vaikuos. Auksinėm juostom Jums širdis surišim, Išpuošime keturis namo kampus, Surasim melagį, — tą buvusį ...


Sveikinimai vestuvių sukakties proga

Daug jau nuotakų gulbėmis skrido per Jūs namų slenkstį: Ir dukra, ir anūkė, ir geroji marti. Mes — suaugę vaikai — Jums atėjom žemai nusilenkti Ir primint, kaip tekėjai, Mamyte, pati. Mūsų amžius byloja, jog pusšimtis metų praėjo Kai, Tėveli, Tu Mamą tik ...


Sveikinimai vestuvių sukakties proga

Viską: meilę, kūdikio juoką, Pirmą jo žingsnį ir šventinę duoną, Tiek daug patyrę dienų nuostabių, Braukiate ašarą laimės kartu. Viską: nerimą, skausmą ir kančią, Vargą, rūpesčius, bėdą, nelaimę, Lyg sunkų kalną įveikę abu Sėdit laimingi ir žvalūs kartu.


Sveikinimai vestuvių sukakties proga

Palinkėčiau meilės, Bet ji ir taip gyvena jūsų širdyse. Palinkėčiau laimės, Bet ją kasdien sutinkat savo namuose. Palinkėčiau ramybės, Bet jos pati iš jūsų skolinuos dažnai. Palinkėčiau kantrybės, Bet kantresnių už jus neteko jau sutikt seniai. Tad ...


Sveikinimai vestuvių sukakties proga

Pavasaris, ruduo – jūs visada drauge, Žiema ar vasara – jūs visada šalia. Ir šventės, ir draugai – jūs visada kartu, Nelaimės ar vargai, petys petin abu. Už šypseną – šypsniu, už šilumą – žodžiu, Už klaidą – švelnumu, ir taip ratu, ratu. Iš metų į metus ...


Sveikinimai vestuvių sukakties proga

Sidabrinėj karietoj praskriejo vestuvės, Sidabrinis lietus išbučiavo rankas Ir sidabro žiedais pažymėtos jungtuvės Jūsų meile užliejo mūsų žemės lankas. Nuostabus jubiliejus džiaugsmu liečia šeimą Subrandinusią meilę anūkams mažiems. Ir lai metai ...


Sveikinimai vestuvių sukakties proga

Negailėkit, nes vis tiek negrįš Tai, ką pragyvent Jums teko. Santuokoj jau 25 - 25 gražiausi metai. Daug pavasarių, žiemų prabėgo, Daug svajonių, rūpesčių dienų, Tik širdis vis vien jauna išliko, Nors galva jau padengta šerkšnu. Tad sklidinas pakelkime ...