Kiti

... teisybė neteisybę visados pergali 49. teisybė nei skęsta, nei dega 50. teisybė mirė, neteisybė gimė 51. teisybė lig durų 52. teisybė lauke, apgaulė miške 53. teisybė ...


Kiti

... melas teisingas 5. tiesa – šviesa, melas – ugnis 6. teisybė vyžoj, o melas, suktybė – čebate 7. teisybė su gelda, melas su karieta 8. pusė teisybės ... , teisybės nė tiek 30. melo nė ant siūlo galo, teisybės ...


Kiti

... . 65.Angelas apleis, velnias ateis – vienas nebūsi. 66.Angelo ... – tai vanduo. 48.Pinigai teisia, pinigai baudžia. 49.Pinigai ... 12.Teisybė akis bado. 13.Teisybė už saulę šviesesnė. 14.Teisybės pinigais ... . 45.Turtingo ir melas teisingas. 46.Tušti puodai garsiai ...


Juokingi tostai

... Teisėjas graudena: – Kaltinamasis, jūs toks inteligentiškas žmogus, toks… – Gaila, pone teisėjau ... aš prisiekiau sakyti tik teisybę. Teisėjas kaltinamajam sviedžia: – Tamstos veide ... – veidrodis. – Ar buvote teistas? – paklausė teisėjas. – Vieną kartą… Tai ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... . Kas gina moters teises, tas gina vaiko teises, kitaip sakant, gina ateitį ... dažnai nusileisti moteriai, kad turėtum teisę kartais ir įsakyti. – V. Hugo. Remiantis ... lytim yra šmeižtas. Tai vyro neteisingumas moteriai. – M. K. Gandis. Veidrodis, kuriuo moteris ...


Juokingi tostai

... teisėjas. – Ir dar kaip! Tik gaila, kad tamsta jų nematei. Futbolo teisėjai dalijasi patirtimi. – Aš, – sako anglas teisėjas, – po ... priemonėmis nesinaudoju, – prisipažino italas teisėjas. – Netgi atvirkščiai… Kiekvieną kartą, ...


Kiti

... 144. tik Dievas vienas yra teisingas 145. tik aš Dievo ... Dievui apskutinėtas 152. teisybė yra Dievo pečvietis 153. teisiam ir Dievas ... Dievu baik 225. su Dievu nesiteisi 226. su Dievu nesisėbrauk, ... Poną Dievą nėr teisybės 993. ir pas Dievą nėra teisybės 994. ...


Kiti

... pinigus nėra perkama 91. teisybės pinigais neužklosi 92. teisingumas – pinigas, visam pasauly ... vieno nerasi 159. pinigų turėdamas teisus liksi 160. pinigų turėdamas greit ... uždirbti yra malonesni 221. pinigai teisia, pinigai baudžia 222. pinigai sunkiau ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... teismas arba Teismo diena – teismas, kuris, pasak Biblijos, įvyks ... Paskutinįjį Teismą įvairiose krikščioniškose konfesijose skiriasi. Katalikiškuoju požiūriu Paskutinysis Teismas įvyks po mirusiųjų prisikėlimo. Žmonės bus teisiami pagal ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... ir teismo. Paprastai motyvuojama galimai per maža bausme oficialiajame teisme ... atsiradęs ir veiksmažodis linčiuoti ‘teisti Linčo teismu, susidoroti’. Terminas galėjo ... šerifas ir teisėjas, 1780 m., vykstant JAV Nepriklausomybės karui, ėmęs be teismo ( ...