Anekdotai

... klupteli, vaikas galva į sieną bac! Tėvui plaukai ant galvos pasišiaušia. Staiga ... pusę, vaikas vėl galva į sieną. Tėvui širdis į kulnus. Vėl neatsargus staigus ...


Kiti

... pinigų, parnešė juos ir atidavė tėvui. Tėvas tuomet ir sako: "Eik ...


Meilės SMS

... norėčiau ją vesti, -tarė džigitas tėvui.Tėvas vis tylėjo, o savąja lazdele ...


Tostai apie moteris

... akimirką apgaubė žemę naktis, Netgi tėvui pačiam pasidarė gūdu... Ir tada ...


Kiti

... Siūbuoja gluosnis mano Tėvui, Šukuoja vėjas plaukus Jam. Už ...


Kiti

... lengvabūdiškai gyventi, bet ką aš Tėvui pasakysiu?.. Niekada Tavęs nemačiau darant ...


Sveikinimai Tėvo dienos proga

... lengvabūdiškai gyventi, bet ką aš Tėvui pasakysiu?.. Niekada Tavęs nemačiau darant ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... jaunesnįjį sūnų, kuris „Kartą tarė tėvui: ‘Tėve, atiduok man priklausančią palikimo ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... –79), kurio sūnus Titas priekaištavęs tėvui, kam šis apmokestinęs viešuosius tualetus ...


Anekdotai

... , aš vakarais pieno jau nebegeriu, tėvui nebestovi, o dėl kaimynu išlaikyt mums ...