Meilės SMS

Už meilęKartą vienas džigitas įsimylėjo merginą ir nutarė vesti ją. Tada jis atėjo pas tėvą, kuris susimąstęs sėdėjo ant dykumų smėlio ir kažką braižė lazdele.- Tėve, aš sutikau puikią merginą ir norėčiau ją vesti, -tarė džigitas tėvui.Tėvas vis tylėjo, o savąja lazdele ant smėlio nubraižė nulį.- Tėve, ji puiki šeimininkė, - mylimosios privalumus toliau vardino džigitas.Tylėdamas tėvas smėlyje nubraižė dar vieną nulį.- Tėve, ji nepaprastai graži! - metė paskutinį kirtį džigitas.Tėvas vis tylėjo, o ant smėlio atsirado dar vienas nulis. Pagaliau neiškentęs džigitas piktai šūktelėjo:- Bet, tėve, mes mylime vienas kitą!Ir išmintingasis džigito tėvas trijų nulių priekyje nupiešė vienetą!Tad išgerkim šią taurę už meilę, kuri visas kitas žmogaus vertybes gali padidinti tūkstantį kartų!