Kiti

... patarlės apie darbą. 1. žydo kvarba, Silvestrienės darbas 2. žodžiu – ąžuolus varto, darbu ... ir darbininkus, ir mokytus 78. tridarbis triskart ilgiau ir dirba 79. toks ... ultojėlės, o rankelės darbininkėlės 1118. akelėm striokas, o rankelės ima ir padaro 1119 ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... tris kartus Tuk tuk tuk į medį tris kartus Tuk tuk tuk į medį tris kartus Tuk tuk tuk į medį tris ... tris kartus Tuk tuk tuk į medį tris kartus Tuk tuk tuk į medį tris ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... nebandykime braižyt kvadrato Kai meilės trikampis skausmingas tampa Geriau suraskime ... nebandykime braižyt kvadrato Kai meilės trikampis skausmingas tampa Geriau suraskime ... nebandykime braižyt kvadrato Kai meilės trikampis skausmingas tampa Geriau suraskime ...


Kiti

... velnią. 1. turis tris grašius ir berlinką, ir velnio šūdą trilinką 2. žydui nagai ... . žmogus lig trijų dešimtų metų pats ženijas, nuo trijų dešimtų lig keturių ... 712. lig trisdešimčiai metų kavalierius pats ženijas, nuo trisdešimt lig penkiasdešimt – svietas ...


Apie Užgavėnes

... vietose Užgavėnės buvo švenčiamos tris dienas – sekmadienį, pirmadienį, antradienį. ... ,,griekus“. Triukšmavimas ir muzika Užgavėninkai labai daug triukšmaudavo, grodavo įvairią ... išdaigų, kad kuo linksmiau, triukšmingiau užbaigti mėsėdį, pasinaudotų paskutinėmis ...


Anekdotai

... - tai triušiukas. Galų gale pribėgęs prie buliaus Triušiukas suspaudžia kumščius ... stovi, su visišku abejingumu žiūrėdamas į triušiuką. Triušiukas: - Tai ką, urodas, negirdi? ... ... Bulius nesijudina iš vietos. Triušiukas nenustoja "važiuoti": - Pas tave ...


Kiti

... žmogus lig trijų dešimtų metų pats ženijas, nuo trijų dešimtų lig ... ir kiauras pečius 268. trijose kovose žmogus būna pergalėtas: ... šaltis 422. niekuomet žmogus trijų laimių neturi 423. niekas ... 661. jei žmogus iki trisdešimt metų neženotas, o iki keturiasdešimt ...


Kiti

... ant šakos, Laukė karo pabaigos. Triokšt nulūžo ta šaka, Štai ... gaideliai snaudžia. Tik staiga šakelė triokšt! Gaidžiai žemėn keberiokšt! 42. ... ledų. 63. Žali buli, triokšt, triokšt, Į pakalnę keberiokšt! Juodnugari, triokšt, triokšt, Į pakalnę keberiokšt. 64 ...


Anekdotai

... triusikus radau! Partsekretorius sako jai: - Gerai, duokit man tuos triusikus, kaip diaktinį įrodyma, pasikviesiu jį, pakalbėsim... Padeda partsekretorius triusikus į ... jos balsas: - Oi, tris dienas negalėjau rasti savo triusikų, o tu juos, ...


Anekdotai

... triusikus radau! Partsekretorius sako jai: - Gerai, duokit man tuos triusikus, kaip diaktinį įrodyma, pasikviesiu jį, pakalbėsim... Padeda partsekretorius triusikus į ... jos balsas: - Oi, tris dienas negalėjau rasti savo triusikų, o tu juos, ...