Dainų tekstai (žodžiai)

... galingiausiu dievu Tu mano didžiausia viltis Tu mano gražiausias įvartis Kurio aš anksčiau nepataikiau Nuo stadiono lig paprasto lauko Tu mano gražiausias įvartis Tu mano šviesiausia naktis ...


Anekdotai

Gydytojas ateina į palatą ir išgirsta, kaip karščiuojantis ligonis kalba šalia sėdinčiai savo žmonai: - Tu mano brangiausia, tu mano gražiausia, myliu tave, tu tokia nuostabi... Gydytojas prieina prie moters ir paklausia: - Ir seniai jis ėmė kliedėti?


Merfio dėsniai

... nori vesti gražią, protingą ir turtingą – vesk tris kartu. Vyrai du kartus savo ... kitų turi netinkamą baltumo atspalvį) Pakabink paveikslą čia (Ne, turiu galvoje ten) Ar tu mane myli? (Ketinu prašyti ko nors brangaus) Ar tu mane ...


Kiti

... žmogų dabina 703. ir gero tu man, žmogus, panorėk kvailam žmogui ... gražiam žmogui ir snarglys tinka 728. gražiam žmogui gražus ir kvartukas 729. gražiam žmogui gražios širdies reikia 730. graži ...


Kiti

... kad pramanytų, vienas antrą prarytų. 24.Abu labu tokiu, kad pramanytų ... 55.Graži būtų mergina, tik rankos per baltos. 56.Graži moteris ... . 57.Graži žmona – ne sau, o kaimynui. 58.Greičiau šventu paliksi ... merga vaiko. 11.Užsivėręs tu manimi kaip adata ant siūlo ...


Kiti

... tu ne Dievas – neduosi, tu ne laumė – nelemsi 126. tu mano, aš tavo – mes abudu Dievo 127. tu mane ... Merga graži, linai gražūs ir diena graži! – ... tu man, Dieve, taip aš tau: tu mane sutvėrei, aš tave padirbau 751. kaip tu man ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... stuksena lašai, O mane tu visai pamiršai. Tu pakviesk mane į šiltus namus Ir pamerk gėles į gražias ... tu man melavai? Nebereik man jokių gėlių Ir nereikia paslapčių. Tu pakviesk mane į šiltus ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... , Marina, Gražiausia pasauly esi! Marina, Marina, Marina, Tu mano širdies ilgesys. ... manim tau būna gera, Kodėl tu meilę paverti juokais? Marina, Marina, Marina, Gražiausia pasauly esi! Marina, Marina, Marina, Tu mano širdies ilgesys. ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... gali būt gražiau Aš nežinojau, kad nemoku šokti O tu man grojai, aš tave mačiau Pažvelk, kas gali būti gražiau Ir mano valgymas naktimis Tavęs neerzina Pažvelk, kas gali būt gražiau ... gražiau Aš pabudau dėl aukščio baimės O tu radai ...


Kiti

... rogių ir ratų. Kvailys ir gavo sau už pačią gražią turtingą mergaitę. Novelinė pasaka “Vyras pamoko piktą žmoną”: Turėje ... man turėsit klausyt. Du kart pasakysiu, trečia kai sakysiu, tai vykdysiu, jūs turėsit manįs ...