Apie Užgavėnes

... dienas – sekmadienį, pirmadienį, antradienį. Užgavėnių apeigose yra keli pagrindiniai ... - vasarą pelysianti. Spėjimas iš Užgavėnių oro Iš Užgavėnių oro žmonės spėjo, ... , atsiradę krikščionybės tradicijų įtakoje. Užgavėnių ,,giltinė“ padaroma taip: aprengiama ...


Kiti

... Pirmoji diena po Užgavėnių vadinama Pelenų diena. Šią dieną ... ir pirmąja pavasario diena, mat Užgavėnių metu būna išvaroma žiema. Nuo ...


Kiti

... dabar glaudžiai susietos su krikščionybe. Užgavėnių tradicijos ir papročiai Užgavėnės užbaigdavo ... svečių persirengėlių. Vienas iš svarbiausių Užgavėnių papročių persirenginėti, maskuotis žvėrimis, gyvuliais ...


Linksmi SMS

... ir įsipareigojimų, vis dar nevedęs - UŽGAVĖNIŲ BLYNAS.


Kiti

... žydai į šiulę 561. eina kaip Užgavėnių žydai 562. eina kaip sena ...


Kiti

... ciklas (advento bei Kalėdų dainos, Užgavėnių ir gavėnios dainos); pavasario–vasaros ...


Kiti

... (rugiapjūtės ir ganymo pabaigtuvių), kalendorinių (Užgavėnių, Velykų, Sekminių) ir šeimos (vestuvių ...


Dainų tekstai (žodžiai)

Užgavėnių šaukinys Žiema, žiema, bėk iš kiemo! Jei nebėgsi, išvarysim, Su botagais išbaidysim!


Dainų tekstai (žodžiai)

... Užgavėnių štukoriai Vieškelėli vieškelėli, ką veji, ...