Kiti

... tas pats prie Dievo stalo 166. tas pats Dievas ne ... šuo ir ant Dievo loja 190. šuo – Dievo sutvėrimas, vilkas – velnio ... Dievu nesiteisi 226. su Dievu nesisėbrauk, su juo kiaulių neganei 227. su ... man, Dieve, taip tau: tu mane sutvėrei, tave padirbau 751 ...


Kiti

... yla košę (duoną) valgyti (kabyti) 166. su ubagu nedraugak – tau ... kas įkąs, tas užverks 190. slinka, ale duoną minko ... per juoda 226. rudenį – košė, spirgai, o pavasarį – pone, duok duonos 227. ... kampeliu taukų dažyti 1052. ašarų duona 1053. jam su duona ...


Kiti

... į šulinį, kai sėmiau vandenį 166. ponui gailėk vandens, o ... skiedrą ar šapą 190. pavasario vanduo nieko ... vyną pavirsta 226. nežinome vandens vertės, kol neišdžiūsta šulinys 227. ... neilgai ąsočiu vandenį nešiosi 246. neilgai ąsočiu neši vandenį – ąsa nutruks ...


Kiti

... 165. pinigų kaip šieno 166. pinigų kaip pavasarį purvų ... 189. pinigas pinigo ieško 190. pinigas pinigą pelno 191. ... pinigai po kišenę cypia 226. pinigai pinigus išplėšia 227. pinigai niekada ... man, Dieve, taip tau: tu mane sutvėrei, tave padirbau ...


Kiti

... 165. kvailas gimei, durnas mirei 166. kvailas gimė, kvailas ir ... liksi 189. kvaila kaip višta 190. kvaila kaip avis 191. ... 226. juo kvailesnis, juo garsiau rėkia 227. jis kytras, bet ir ... gudrus kaip šuo, kvailas kaip asilas 264. gudrus kaip kvailą ...


Kiti

... – tai visas jomarkas 116. trys asabos – ne žmonės: kunigas, boba ir ... 165. subinė – kaip du žydai 166. su žydu žydiškai, su ... 189. šmakšt kaip žydas maišan 190. slepia kaip žydas cholerą ... kaip su broliu 226. rokuojasi kaip žydas už pipirus 227. rizikavoja kaip ...


Kiti

... , kas tavo draugas, ir pasakysiu, kas tu 85. ... bėdoje, o laimėje pats atsiras 166. į medį lipa – ir visas ... patikėti, draugui sumanymus išplepėti 190. duodamas – angelas, imdamas – velnias ... visais 226. brolių meilė yra sidabras, o draugų – auksas 227. blogus ...


Kiti

... ne akmuo, kraujas – ne vanduo 166. žmogus – ne akmuo, begulėdamas ... žmogaus visas užpelnas – grabas 190. žmogaus vertė darbu ... maišą davatkų 226. visas Dievo pakvėptas žmogus 227. visą gyvenimą ... už žmogų 516. lig aštuoniasdešimt metų žmogui skirta gyvent, o ...


Kiti

... serga darbas, tinginio dirbamas 166. sena oda darbų ... 189. priverstas – ne darbininkas 190. prisakė darbų kaip pasakoj ... pradžia darbą moko 226. pradžia darbą gaišina 227. pradėti darbas, ... atdarburnis nelaiko sekretų 1087. asilą pažinsi iš ausų, tinginį – ...


Kiti

... ir nelaimė praslenka ilgainiui 166. laimė ir nelaimė eina ... turi vandenį su siera 190. kregždė parlėkė ir laimę ... trečiajam laimė 226. juo daugiau tingėsi, juo mažiau laimėsi 227. jeigu ... glauskis prie manęs laimėje, o bėdoje pats prisiglausiu 259. giriasi ...