Kiti

... .Iš mažos gilės išauga didelis ąžuolas. 40.Iš menkos trobelės gali ... , toks ir dalgis. 63.Kol ąžuolas nesulapojo, nepadėk kailinių. 64.Kožnas ...


Sveikinimai Tėvo dienos proga

Tėve, Tu - lyg ąžuolas, po kurio vešliu vainiku slėpėmės ...


Gimtadienio sveikinimai

Laimingas būkit Jūs Kai matot giedrą dangų, Ir tvirtas būkite kaip ąžuolas, Ir oškite dar 100 metų.


Vestuviniai sveikinimai

... juk šventos kolonos stovi atskirai, o ąžuolas ir liepa neauga viens kito ...


Sveikinimai besimokantiems

... metus... Būkite tokie stiprūs kaip ąžuolas, kuris nepasiduoda jokiai audrai. Būkite ...


Tostai apie moteris

... kartų kiek sugriešijau. Sužaliavo visas ąžuolas ir aplinkiniai krūmai, tad išgerkim ...


SMS sveikinimai su gimtadieniu

Laimingas būkit Jūs Kai matot giedrą dangų, Ir tvirtas būkite kaip ąžuolas, Ir oškite dar 100 metų.


Sveikinimai Tėvo dienos proga

Tarytum ąžuolas stiprus ir ištvermingas, Tarytum medis ...


Mįslės

Drūtas drūtas ąžuolas, septintą dieną bitės lenda. (Bažnyčia)


Patarlės ir priežodžiai

jei ąžuolas pirm uosio pradeda pumpuriuoti, tai tą metą reiks daug vandeny braidžioti