Tostai apie moteris

Ateina 18 m. panelė prie ąžuolo ir sako:
- Ąžuole,ąžuole sužaliuok tiek kartų kiek sugriešijau.
Sužaliavo viena šakelė ąžuolo. Ateina 25 m. pana prie ąžuolo ir sako:
-Ąžuole, ąžuole, sužaliuok tiek kartų kiek sugriešijau.
Sužaliavo pusė ąžuolo. Ateina 35 m. pana prie ąžuolo ir sako:
-Ąžuole, ąžuole sužaliuok tiek kartų kiek sugriešijau.
Sužaliavo visas ąžuolas ir aplinkiniai krūmai, tad išgerkim už moteris, kurios puošia gamtą.