Kiti

... prarijo penkiadešimties centų monetą. Praeivis griebė berniuką, pakėlė jį už kojų ... minučių moneta iškrito iš purtomo berniuko burnos. Moteris puolė dėkoti pagalbą ... taip profesionaliai sugebėjote išpurtyti monetą iš vaiko burnos. Ačiū Jums, daktare! - Bet, ...


Kiti

... Dievui ant garbės, ubagui ant terbės, pramatoriui ant tabokos 164. tebėra Dievo liktasis ... ožką 834. kad iš tavo burnos Dievo šiknon 835. kad ... Dievui ausin 973. iš tavo burnos į dievo ausį 974. iš tamstos ... į Dievo ausį 978. iš mano burnos dievo ausin 979. iš ...


Kiti

... be duonos, be druskos 158. suėsti be druskos, be duonos 159. suės jis mane be ... gatava sau nuo burnos atimti 296. paskutinę ... ragaišio, bet žiūrėk duonos 326. niekas burnos neišžios ... be drąsos liksi ir be duonos 1018. be darbo dirba – be duonos valgo 1019. be ...


Kiti

... 26. vėjas be kailio, vanduo be granyčios, ugnis besotė, žmogus beprotis 27. ... vandens 379. iš piktos burnos nelauk dorų žodžių, kaip ... 472. be vandens ugnies neužgesinsi 473. be muilo nuskuto, be ... 518. akmuo be kraujo, vanduo be sparno, papartis be žiedelio 519. ...


Kiti

... kiekvienu žodžiu velnias iš burnos išskrenda 358. su Judošium ... kojas sudaužė – teisybės nebėr ant svieto 512. pekla be velnio nebus ... be terbos 596. neik su velniu grybauti – paliksi ir be krepšio, ir be ... biesu obuoliauti – paliksi be maišo ir be obuolių 600. ...


Kiti

... 121.Aukso žodžiai iš asilo burnos. 122.Auksu patepsi, kur ... beprotis. 20.Bernas – arklyje, merga – lopšyje. 21.Bėda be dantų, o žmogų suvalgo. 22.Bėda be pinigų, bėda su pinigais. 23.Bėda kojas taiso. 24.Bėda vedus, bėda nevedus. 25.Bėdoje ...


Kiti

... Be dūšios, be kvapo, o teisybę sako. (Laikrodis) Be dūšios, be kvapo, o daug naujo pasako. (Laikrodis) Be ... ) Be pradžios, be pabaigos, bet ne Dievas. (Ratas) Be vėjo, be šilumos ... gyvybės, bet garsiai kalbu; turiu ausis, bet negirdžiu, neturiu burnos, bet ...


Kiti

... 4. visokia kalba pikta iš burnos jūsų tegul neišeina 5. visi ... ugnį skelia eiti žemė drebėti kalbėti dantys ugnis skelti 199. ... kalbančių vienas visad belaisvis 212. iš apstybės širdies kalba burna ... girdėti kalbant, bet nematyti dirbant 231. geriau nekalbėk kas ...


Kiti

... būdingas religinis pobūdis, sąsajos su krikščionybe ar populiariais liaudies tikėjimais. ... veidą, nes, pečių bekūrendamas, buvo susitepęs. Jam besiprausiant, vienas lašas vandens nukrito ... neiškentęs jis ėmė jas iš burnos spjaudyti. Kur biro smiltys ant ...


Vestuviniai tostai

Piršlys vaikinui labai gyrė merginą. - Bet aš girdėjau, kad ši mergina ... , – pasakė jaunikaitis. - Vadinasi, ji be reikalo neaušins burnos! – paneigė piršlys. - Aš ją ... , jai reikes mažiau medžiagos drabužiams. - Bet juk jos viena koja trumpesnė ...