Kiti

... . vanduo juokias: katras moka plaukt, tas mano 47. vanduo ir ugnis tai ... . meilus kaip lietaus vanduo 271. meilės nei vanduo neužgesins, nei tvanas ... ąsa laiko, puodas vandenį neša 282. lieptus perėjęs, į vandenį įkrito 283. laukia kaip sausa žemė ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... Raselas. Manoma, kad moteris privalo nejudėdama laukti, kol jai pasipirš. Būtent taip voras laukia ... klausosi. – F. Bekonas. Vyras geriau saugo kitų, o ne savo paslaptis. Moteris geriau saugo savas, o ne kitų paslaptis. – Ž. de la ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... Kur dingai mano meile O meile kur dingai Palikai mano meile Mane tu palikai Dingo laimė ... glėby pražuvo Dingo mano meilė dingo Nesutapo interesai Liko meilės purvo vonios ... dingai mano meile O meile kur dingai Palikai mano meile Mane tu palikai Dingo laimė ...


Meilės SMS

... ir vėl aukojam mano ir jo laimę būti kartu, būti ... niekas, net laikas. Jei esi protinga, tu suprasi šį mano laišką. Tenoriu tavęs paprašyti mylėti jį visa širdimi, ... pelnyti bent dalį tos jo meilės, kuria jis myli mane... ...


Meilės SMS

... mano saulė, Tu esi mano dangus Ir mano gėlė, Kurią laisto žmogus. Tu mano rytas, Laukas, pieva, žvaigždė Ir mano laimė ...


Kiti

... 10. žmogus visais laikais daugiau prie velnio kritęs 11. žmogus šaudo, o velnias kulkas ... basas 701. marčios ir kasose velnias sėdi 702. mano velnias juodesnis 703. mano ... būti kaip pekla, juoda kaip velnias, čysta kaip angelas ir saldi kaip meilė 853 ...


Meilės SMS

Myliu aš tave labiau nei sapną, Myliu aš tave labai labai, Mano, aukse mažas.. Saugosiu tave ilgai... Pagalvojus apie tave Man širdy taip gera... Su tavim, mažiukai, Eičiau į pasaulio kraštą...


Meilės SMS

Keista.. taip norisi atbėgti ir pabučiuoti. Tavo lūpos taip vilioja, traukia mane nesuprantamu savo žavesiu. Keista.. taip norisi pribėgti ir pasakyti: "labas, mano meile, aš jau čia", Nes jaučiu, kad mus jungia nematomas, bet stiprus ryšys.


Merfio dėsniai

... Meilė akla, bet intelekto trūkumas jį pastebi. Meilė yra laikinos beprotystės forma, išgydoma tik santuoka. Meilė ... Visa eilė laimės be meilės variantų ne tik įmanomi ...


Kiti

... užmuša. 6.Meile sotus nebūsi. 7.Meilė – kaip seilė: veikiai pragaišta. 8.Meilė – ne seilė, nenurysi. 9.Meilė ... šviesa kelia, su tamsa gula. 57.Su taukinu snukiu teeina šeimynos samdyti ...