Kiti

... .Auksas brangus, bet negardus. 118.Auksas naudingas, geležis reikalinga ... senam meluoti, o turtingam vogti. 18.Bepigu su pinigais. ... kaip ragana, kačergą apžergusi. 18.Ir eina patylomis, ... .Žodis – sidabras, tylėjimas – auksas. 18.Žodis žvirbliu išskrenda, jaučiu ...


Vardadieniai

... 17 Dravenis, Skaidra, Anicetas, Robertas 18 Eitvilas, Girmantė, Apolonijus 19 ... 17 Sintautas, Sintautė, Pranciškus (Pranas) 18 Mingailas, Galmantė, Stefanija (Stefa) 19 ... 17 Getautas, Gilvilė, Viktorija, Salomėja 18 Ginvydas, Ginvydė, Otonas (Otas), Romanas ...


Kiti

... 180. su boba susidėsi – geros duonos nebregėsi 181. su adata duonos neatrieksi 182. stropumas atneš duonos, tingėjimas bėdos 183 ... 187. šoka kaip vėjas, duoną minko tėvas 188 ... duonelė tinginio valgoma 1118. … kaip duona ...


Kiti

... vedama 184. šokinėja kaip žydas apie degutą 185. šokinėja kaip velykžydis 186. sodai žydi – vilk kailinius 187. smirda kaip žydo kišenė 188. smirda ...


Kiti

... pabudinsi, o iš tuščio nieko nerasi 118. tinginį paraginsi, miegantį pažadinsi, o girtuoklio ... , tas nebylys 183. kas jaunas tinginiauja, tas senas badauja 184. kas duoną ... , o darbininko – balta 187. kalbus kalbą, darbus darbą randa | 188. kaip tam tinginiui ...


Kiti

... katė nepalaks 181. gegužės mėnuo – meilės mėnuo 182. gavę ... 183. dvišakos meilės nėra 184. duona per duris, meilė – per langą 185. duok, Dieve, turtų, o meilės atsiras 186. Dievo ... , mums veseilę 188. dieną barnelė, naktį meilelė 189. didelė meilė ...


Kiti

... 180. geri draugai į dangų nuveda, o blogi į peklą 181 ... 183. geras draugas prie pilno bliūdo 184. geras draugas lig smerčio neapleis 185. geras draugas brangesnis už auksą 186 ...


Kiti

... 180. daina darbą lengvina, gyvenimą ilgina 181. cukrum gyvenimo nepasaldinsi 182 ... 183. be zgados nėra gyvenimo 184. be sutikimo nebus nė gyvenimo 185 ... 186. be moteriškos rankų gyvenimas apverstas 187. ... 188. be geros gaspadinės gyvenimas šunim pasmirdo 189 ...


Kiti

... 181. kalba girdėtis, kalbėtojo nematytis 182. kalbą duotas kalbėk kaip nori 183. kalba duonos neprašo 184. kalba ant pečių nešiot nereikalinga 185 ...


Kiti

... kaip vanduo 180. pinigai – tai vanduo 181. pinigai – ne vanduo, nepasemsi 182. pilti vandenį ant svetimo malūno 183 ... šaukia, gert netrivoja 188. pelenams vandens daug nereikia 189. pavasario vanduo ...