Posakiai ir sparnuotos frazės

Kristaus amžius (t.y. 33 metai), plačiai kasdienybėje naudojama krikščioniškoji frazė, nurodanti tam tikrą lūžio momentą bręstant asmenybei. Tikima, kad šio amžiaus žmogus jau yra brandi, susiformavusi asmenybė.


Kiti

... nuslobęs 331. mergos kilmę ir gražumą pinigai padidina 332. ... maišelio 337. lengva suėsti svetimus pinigus, smardu atiduoti 338. ledas slidus, o pinigas dar slidesnis 339. laimės ... turėsi 430. kad būtų metai švenčių ir maišas pinigų, ...


Kiti

... toks ir protas 248. kokie metai, toks protas 249. kokia ... į apušrotą 330. iš didelio noro neteko nė proto 331. iš ... 334. ir varna turi savo protą 335. ir tiesus būna kuprotas 336. ir mušimu durniaus galvon proto neįdėsi 337 ...


Kiti

... velniška 333. suklysti žmogiška, klaidoj pasilikti – velniška 334. sukiša kaip į velnio maišą 335 ... 336. šūkaloja kaip velnias raiste 337. sugaudysi bobą mieste kaip velnią raiste 338 ... velnias neapženys 977. jau treti metai, kai tavęs velniai su metrikais ...


Kiti

... o Dievas apverčia kitaip 78. žmogus mėtais ir vilku, ir lape ... 331. šešėlis žmogaus nepabaidys 332. šešėlis nuo žmogaus neatsilieka 333. seno žmogaus nebeperdirbsi 334. senas žmogus niekam nevertas 335. ...


Kiti

... sveikatą praradęs nė turto neteksi 33. sveikata po svietą vedžioja ... 39. sveikata bėga ne metais, ne mėnesiais, ale dienom ... – dėl sveikatos 69. nauji metai – nauja sveikata 70. mušdamas ... tai kaip be stebulės ratas 133. atvažiavęs į Rietavą dabok sveikatą ...


Kiti

... , kai saulė šiknon įspiria 33. tinginys kelią pirštu parodo ... 62. tinginiui visuomet blogi metai 63. tinginiui vis blogas ... nesipešk, su tinginiu nesiteisk 133. su darbščiais kaip tėvas, o ... darbštus kaip tinginys prie prūdo 233. darbštus duoną gamina, tinginys ...


Kiti

... . neišmintingas liežuvis daug pikta daro 33. neišmintingą po juoko pažinsi 34 ... kūnas ir jėgos padyla, tada metai ir išmintis pakyla 58. ką ...


Kiti

... 32. teisybė už saulę šviesesnė 33. teisybė už auksą brangesnė 34 ... nesako 111. nelygu diena, nelygu metai, nelygu ir teisybė 112. nebuvo ... perka vyresnybę, tas parduoda teisybę 133. kur pinigai – ten teisybė, kur ...