Kiti

... , bet aš norėčiau duonos. 29.Adata visą svietą užado. 30.Aiškiai ... amžino. 61.Nors žabala, bet adatą mato. 62.Nuo adatėlės – ant ... , o dirbti nėra kam. 63.Pradeda adata, baigia arkliu. 64.Praskydo kaip ... 11.Užsivėręs tu manimi kaip adata ant siūlo. 12.Užteks visko ...


Kiti

... . (Raktas) Geležinė kumelaitė, kanapinė uodegaitė. (Adata su siūlu) Girioj kirstas, mieste ... stumia, penki traukia, vienas lenda. (Adata) Penki vartai, vienos durys. (Pirštinės ... malonės apdengia viso pasaulio žmones. (Adata) Sudriskus paklodė po lauką laksto ...


Kiti

... – geros duonos nebregėsi 181. su adata duonos neatrieksi 182. stropumas atneš ... 588. kai duoną rieksi su adata, tai tada mokėsi gyvent 589 ...


Kiti

... , dar greičiau pasensti 726. greičiau adatą šieno vežime surasi, negu čia ... , o žmogus su žmogum sueina 982. adatą turėdamas žmogus badu nemirs 983 ...


Kiti

... matyma. Ir dabar jin paded adatą pri slanksniui gryčia be padlagos ... ir jin saka: – Mama, paimk adatą, – saka, – po slanksčiu yra, matas ...


Kiti

... meškerioti Ir pamatė šešką. Metė adatą į jūrą Ir nudūrė mešką. Bereikšmiai ... , Tas išeis. Taip! 23. Skrido adata per jūrą, Ir perdūrė meškiui ...


Kiti

Antis, išsiuvinėtas kilime, galima parodyti kitiems. Tačiau adata, kuri jas išsiuvinėjo, be pėdsako dingo iš siuvinio (Čanų).


Mįslės

Geležinė kumelaitė, kanapinė uodegaitė. (Adata su siūlu)


Mįslės

Kiaulė švino, uodega lino. (Adata su siūlu)


Mįslės

Maža panelė, o visus žmones rengia. (Adata)