Kiti

... 133. toliau bažnyčia, toliau ir dievas 134. toli bažnyčia – atri ... kaip katės, tačiau žada bažnyčią mūryti, duok, Dieve, tai ... kam bažnyčia ne motina, tam dievas ne tėvas 747. kam bažnyčia arčiau, tas jon kliūva rečiau 748. kam arti bažnyčia, ...


Kiti

... gegužę 21. žiūri kaip velnias į bažnyčią 22. žiūri kaip velnias ... atkusina 78. vesk velnią į bažnyčią, vis velniu liks 79 ... bičiuliai 136. velnias, įvarytas į bažnyčią, poterių nekalbės 137. velnias ... kimėzuoja kaip velnias per bažnyčią 806. kieto suspaudimas, ...


Anekdotai

... prestižą tikinčiųjų tarpe, nutarė paaukoti bažnyčiai pinigų. Jo agentas nuvažiuoja ... vadovo Viktoro Uspaskicho paliepimu, atvežiau bažnyčiai auką - 100 tūkstančių litų, ... palyginime ir paėmė auką bažnyčiai. Kitą dieną į bažnyčią prisirinko ir šiaip žmonių ...


Kiti

... kalnas, ant kurio stovėjusi bažnyčia. Vieną kartą į tą bažnyčią ėjo moteris. Beeidama ... ! Kai tik ji taip pasakė, bažnyčia ir kalnas prasmego, atsirado ežeras ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... pažangai. Jūs klonuojate gyvas būtybes, o Bažnyčia ragina apmąstyti moralines šių ... ekranuose ir kompiuterinio ryšio kanalais, o Bažnyčia atveria savo duris ir ... leisiančių išgelbėti kitų žmonių gyvybes, o Bažnyčia siekia atkreipti jūsų dėmesį į principinį ...


Kiti

... . Rokiškio parakvija į bėdą įkrito: sudegė bažnyčia, reik statyti kitą; pinigų nėra ... vyrų gerų, kad pinigų įgys, bažnyčią išmūrys 268. pagada kaip pinigas ...


Anekdotai

... bažnyčią, po pamaldų, įbėga pusnuogė moteris, ... paklausykit, aš juk kunigas, o čia bažnyčia, negalima taip... - Nesvarbu, šventas tėve ...


Anekdotai

Naujas rusas įeina į bažnyčią ir klausia kunigo: - Kaip galvoji, ar Dievas atleis man visas nuodėmes, jei tavo bažnyčiai paaukosiu milijoną dolerių? - Garantuoti negaliu, bet manau, kad čia tas atvejis, kai reikia surizikuoti!


Posakiai ir sparnuotos frazės

... Kaip bažnyčia gali kovoti su tuo, kas ... pamatu! Kiekvieną kartą, kai tik Bažnyčia pakelia perspėjantį pirštą, jūs smogiate ...


Linksmi SMS

Tą naktį šviečiant mėnuliui tu man pasirodei visame gražume, aš tave glosčiau, bučiavau. Kai aš įėjau į tave pajutau malonią vėsą, tu nuostabi - Šv. Onos bažnyčia.