Kiti

... žmogus mokytas tarp nemokytų yra kaip matąs tarp aklų 77 ... gudrus kaip sudegęs skudrus 111. žmogus girtas yra kaip vežimas ... protą tur, kaip žmogus 297. šuo – geriausias žmogaus draugas 298 ... draugas 569. klysti žmogui įgimta 570. klysti žmogiška 571. klysti yra ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... – Seneka. Draugas yra dovana, kurią pats sau įteiki. – R. L. Stivensonas. Draugas – ... prigimties kaip kilnumo pagalbininkė, bet ne kaip ydų palydovė. ... Draugas – didžiausias turtas gyvenime. Draugui rodyk širdį, priešui kaktą. Tikras draugas – visada draugas ...


Sveikinimai draugams

... taip skaudu kaip Draugą. Ryte šviesa ateina, o naktį išeina. Tik Draugas atėjęs pasilieka. Viskas įmanoma, bet pamiršti Draugą ne. Draugas, kaip saulė - šviečia bei šildo. Draugas yra vienas iš pasaulio stebūklų. Draugas - ...


Gimtadienio sveikinimai

... taip skaudu kaip Draugą. Ryte šviesa ateina, o naktį išeina. Tik Draugas atėjęs pasilieka. Viskas įmanoma, bet pamiršti Draugą ne. Draugas, kaip saulė – šviečia bei šildo. Draugas yra vienas iš pasaulio stebūklų. Draugas – ...


Liūdni SMS

... skausmo suteikei man, Buvai mano draugas, Kuriam galėjau viską išsipasakoti, Bet ... pakeitęs, Bet jau nieko nebepakeisi.. Yra kaip yra..


Kiti

... . savas savam priverstinis draugas 62. saugokis blogo draugo kaip ugnies 63. rupiai ... šuo draugas, blogai, kada draugas – šuo 188. gerą draugą turėti geriau kaip šimtą ... pavydės 200. draugiškumas yra maistas gyvybei 201. draugingi kaip Mikė su Ginke ...


Kiti

... . 106.Atėjo vyras kaip vilkas, jei su žmona – tai bus kaip šilkas. 107 ... vaiselis. 31.Byra kaip iš prakiurusios mašnos pinigai. 32.Blizga kaip senmergės zerkolas ... mus yra razumas, pas durnius pinigai. 10.Pasakyk, kas tavo draugas, pasakysiu ...


Kiti

... turtas kišenėj 14. vienas geras draugas – didelis turtas, daug draugų – prapultis ... griekų daugiau kaip niekų 85. turtingam duoti dovanas yra tai plėšti varpinyčią ... byra 141. reikia bijoti vienkiemio šunies ir vienturtės dukteries 142. prilipo kaip ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... magis amica veritas. (Aristoteles) Platonas yra draugas, bet tiesa – dar didesnė draugė ... priešas negu kvailas draugas. In medio stat veritas. Tiesa yra ties viduriu ... (Cicero) Patirtis yra geriausias mokytojas. Ut salutas, ita salutaberis. Kaip sveikini, taip ...


Kiti

... saugot 184. pinigas sutaupytas – tai draugas įsigytas 185. pinigas sunkiai ateina ... pinigų 233. pinigai kaip smėlis: ir pro suspaustus kumščius byra 234. pinigai ... . čigonas serga, o pinigas eina 541. byra kaip iš prakiurusios mašnos pinigai 542 ...