Valentino dienos sveikinimai

... prašyti pasilikti, Bet galėtume dingti drauge.. Jei vieną dieną nebūtų noro ... nors kalbėti, Paskambink man.. Patylėsime drauge.. Bet jei vieną dieną tu ...


Vestuviniai sveikinimai

... , kuriuos pakeičia nemalonumai, judu išgyvensite drauge, pasisemdami paguodos savo draugystėje ir ...


Vestuviniai sveikinimai

... visus išbandymus ir atves jus drauge su vaikais, vaikaičiais ir provaikaičiais ...


Vestuviniai sveikinimai

Ant piršto blikstelėjo žiedas Veide nušvito šypsena: Buvai geriausia mano draugė, Nuo šiol brangiausioji žmona. Aš tau prisiekiu: mūsų meilė Įveiks nepriteklius visus, Kaip rožė švelniai prasiskleidus, Atneš ji laimę į namus.


Vardadienio sveikinimai

Atverk duris, Atsirakinki širdį Tegu sueina draugės ir draugai Tikri bičiuliai tavo sielą girdi, ir bus ištikimi ilgai.


Vestuviniai sveikinimai

... nesuteikit širdžiai skausmo, Šeimoj gyvendami drauge. Auksiniais tiltais meilę neškit, Ir ...


Vestuviniai sveikinimai

... sujungtos meilės širdys nuolat bus drauge. Augindami vaikus, jiems perduokit namų ...


Gimtadienio sveikinimai

Aš su Tavim drauge švenčiu Ir saulės šypsnį Tau siunčiu!


Gimtadienio sveikinimai

Tepuošia tau kelią jaunystės žiedai Ir širdį ramina draugės ir draugai.


Gimtadienio sveikinimai

... brangius ir mielus žmones pabūti drauge bent mintimis ir pasidalinti džiaugsmu ...