Vestuviniai sveikinimai

Štai vainikas, supintas ne iš perlų ar deimantų, bet iš žaliųjų rūtų, glamonėjančių akis, o tau, jaunoji, šiandien jis turi būti garbingas papuošalas. Nieko pasaulyje nėra natūralesnio kaip sutuoktuvės, ir Dievas, sukūręs dangų, žemę ir žvaigždes, žmonių laimei pats tas sutuoktuves patvirtino. Tu, jaunoji, nors išeini iš tėvo ir motinos namų, bet visam amžiui gauni ištikimą draugą, kuris bus greta tavęs iki mirties. O tu, jaunasai, atmink, kad kaip skaisti saulė džiugina pasaulį, taip gera žmona džiugina vyrą. Lai susipina jūsų gyvenimo dienos kaip šio vainiko tamsūs lapeliai susipynė su šviesiais, visi jie vienodai patenkinti, nes apsikabinę vienas kitą. Ir nelaimes, kurias pakeičia džiaugsmai, ir džiaugsmus, kuriuos pakeičia nemalonumai, judu išgyvensite drauge, pasisemdami paguodos savo draugystėje ir meilėje. Džiaukimės, kad šiandien bažnyčioje susijungs pora vyras ir moteris, ir jie vienam kitam prisieks meilę ir ištikimybę.