Kiti

... duonos 85. turėk duonos, turėsi ir prie duonos 86. turėk duonos, turėsi ir prie duonos ... – duonos nėra 789. duonos yr – bado nebus 790. duonos vagis 791. duonos ukim 792. duonos turėsi, bado neregėsi 793. duonos ...


Kiti

... pradirbsi. 10.Abrako arkliui pagailėsi, duonos neturėsi. 11.Abraku vaikų nepašersi ... . 58.Amatas duonos neprašo, pečių nelaužo. 59.Amatą mokėdamas, duonos nemaldausi. 60 ... nors smalos. 5.Darbas dėl akių duonos nepelno. 6.Darbas – Dievo paliepimas, tinginys ...


Kiti

... dvylika darbų dirba, bet duonos neturi 739. dviejų pečiai ... darbas ne galvoj 748. duonos neturėsi, jei darbo dirbti ... kol numirsi 856. darbo neturėsi – duonos neregėsi 857. darbo nepamesi, ... 888. darbininkas žmogus niekad duonos netrūks 889. darbininkas šviesyn, ...


Kiti

... turėk duonos, turėsi ir prie duonos 122. turėk duonos, turėsi ir prie duonos ... tam Dievas ponas, katras neturi duonos 171. taip priėdžiau – nei ... Dievą 577. ligi Kalėdų duonos yra, po Kalėdų – Dievas ... duos sveikatos, duos ir duonos 954. jei Dievas duos ...


Kiti

... prigerk, malkų – nors sudek, o duonos – nors nudvėsk 63. ... duonos, bet pas giminę 223. nors atsigert šalto vandens, pavalgyt sausos duonos ... sudek, vandens – nors prigerk; duonos ir druskos dasipirkus ... kaip žabalis vandenin 429. duonos – nors pasprink, vandens – ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... aš bijau sukilimų kuriuos sukelia duonos stygius; aš mažiau bijočiau ... vaiselis. Darbas dėl akių duonos nepelno. Darbas – laimės šaltinis. ... tam ir duonos duot nereikia. Kas skaito (ir) rašo, (tas) duonos ... – neturėsi. Po darbo ir duonos pluta gardi. Skubų darbą ...


Anekdotai

Moteris bėga į parduotuvę duonos. Be penkiu minučių devinta valanda ... : "labai greit užbėgu i parduotuvę, nusiperku duonos, paskui vyrą parsitempiu namo". Moteris ... duonos išeina iš parduotuvės, pamato, kad vyro nebėra... Moteris liūdnai pažvelgia į duonos ...


Kiti

... skūpus dusyk moka 48. tinginys duonos nevalgo 49. tinginys duoną ... netingiam sunku sirgti 90. tinginiui duonos nėra 91. tinginiui du ... miego norėjo 215. dykam duonos nieks neduoda 216. dusetiškiai ... tinginys darbo 255. baltos duonos tinginys nevalgo 256. bagočių ...


Kiti

... duos sveikatos, duos ir duonos 95. jei degtinę gersi, ... durnas darbas sveikaton neina 107. duonos pabus, jei sveikatą Dievas ... o žmoneliams sveikatą 114. duok, Dieve, duonos, o sveikatos pakaks 115. duodi ... 116. Dieve, duok sveikatą, duonos užteks 117. Dieve, duok ...


Anekdotai

Bėga moteris į parduotuvę duonos nusipirkt, laikas - be penkių aštuonios, ... , nusipirksiu duonos, paimsiu vyrą ir nusinešiu namo. Įbėga į parduotuvę, paima duonos, iššoka ... : -Dieve mano, galima pagalvot 2 metus duonos nevalgiau!