Kiti

... geriau duonos iki soties negu mėsos šventėm 729. geriau duoną valgyti, negu badauti 730. geriau duoną valgyt blogo vyro, o ne gero vaiko 731. geriau dirbti, nekaip elgetauti, geriau duoną valgyti, nekaip badauti 732. geri ...


Kiti

... vyną geria, kas jų neturi – vandenį 315. kas geria vynelį, ... geriau šalto vandens pagerti, negu su tavim šnekėti 411. geria kaip vandenį 412. geria kaip straublys vandenį 413. gera vandenį kartu drumsti, bet žuvį geriau ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... tarkuotos morkos – galvok. Bet tik geriau tiktai tyliai, tyliai, tyliai – praeik ... nukrito pernykščiai sparnai? Hei, nekalbėkim geriau apie tai. Ir istorija antra ... geriau apie tai. Nekalbėkim geriau apie tai, Nekalbėkim geriau apie tai, Pakalbėkim geriau apie ...


Naujametiniai sveikinimai

Tegul nauji metai būna geri geri geri geri geri geri užkandi ir vėl geri geri geri, su artėjančiais!


Kiti

... 483. geriausias pinigų saugotojas – dvilypis riešutas 484. geriau su protingu ... geriau su protingu vyžotu negu su kvailiu piniguotu 486. geriau šimtas giminių negu šimtas timpų (skatikų) 487. geriau ... 488. geria kaip už svetimus pinigus 489. geri žmonės ...


Kiti

... geriau poilsis darbe negu pavojus turte 287. geriau neturtėliu negu kvailiu 288. geriau mokytam biednam nekaip turtingam kvailam 289. geriau ... . geriau būti neturtėliui teisingam, o turtingam neteisingam 291. geriau ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... anksti ryte Bet mes geri berniukai, tik reikia kartais ... nuo karto aplankyti Mes geri berniukai, juk iškart matyti ... stebuklai pasitaiko nedažnai Bet mes geri berniukai, tik reikia kartais ... , tavęs neprisimenu Tai jūs geri berniukai, tik reikia kartais ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... ir šakutes. Prie jos geriausiai tinka juodas degintas alus, ... , Po langais žaliuoja rūtos, Geriamas visur alus. Tikrų lietuvių ... , Po langais žaliuoja rūtos, Geriamas visur alus. Sudžiūvusi nuo ... , Po langais žaliuoja rūtos, Geriamas visur alus. Aštrus naminis ...


Kiti

... – teisybė 172. geriausiam prieteliui visos teisybės nesakyk 173. geriau su teisybe laimėt ... 174. geriau pliką užpakalį parodyti, negu nedoram teisybę pasakyti 175. geriau ... sakyti 176. geriau neteisybę kęsti negu neteisybę daryti 177. geriau nekočioj per ...


Kiti

... kalvos netelpa. Gaidžiui geriau miežio grūdas nei deimantas. Geriau mylėti ir ... niekada nemylėti. Geriau pradėti vėlai, negu visai nepradėti. Geriau vienas paukštis ... kas gailisi blogų, kenkia geriems. Tikėkis geriausio, bet ruoškis blogiausiam. Vienas geras ...