Dainų tekstai (žodžiai)

... , davai“ Metai kaip pirštas Nurodo, kas juda link kur, O gyvenimas kaip upė Ten pat ...


Kiti

... tykus, kai nėr vėjo, gyvenimas mielas, kai nėr barnių ... po svietą kaip plaučiai vandenyje 177. plati upė daug ... bėga kaip vanduo upėj 469. bėga kaip vanduo 470. bėga kaip ledokas nuo šventinto vandens 471. bėga čėsas kaip upėj ...


Kiti

... . žmogaus gyvenimas kaip musės – čia yr, čia nebėr 206. žmogaus gyvenimas eina vingiais: čia gerai, čia Jezau reik šaukti 207. žmogaus gyvenimaskaip ... , kad žmogus piktyn 791. ėda kaip rūpesčiai žmogų 792. dvasia ir protas ...


Meilės SMS

... ir kūrybos. Gyvenimas be meilės kaip upė be tėkmės. Kas atsitinka tokiai upei? Ji ... šalia jos gyvybės klegėjimas. Meilė kaip širdies perlas. Kai į moliusko kriauklę ... tiesiogine prasme yra vaistas kūnui. Kaip ir meilė. Mes ateiname į gyvenimą ...


Valentino dienos sveikinimai

... ir kūrybos. Gyvenimas be meilės kaip upė be tėkmės. Kas atsitinka tokiai upei? Ji ... šalia jos gyvybės klegėjimas. Meilė kaip širdies perlas. Kai į moliusko kriauklę ... tiesiogine prasme yra vaistas kūnui. Kaip ir meilė. Mes ateiname į gyvenimą ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... tam kad pralobtų Benamio našlaičio gyvenimas prastas Ne kartą ji raikėsi ... ūsai ir plaukais apaugo Laka kaip arklys buvo geras urodas Girtas ... užliejo keršas Užliejo jį kerštas kaip upėtakį nerštas Už visas skriaudas jis ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... . Velnias ne toks juodas, kaip vaizduojamas. Dictum – factum. (Terentius) ... ką turi. Pauperibus deesse peccatum est. Vargšams nepadėti – nuodėmė. Pauper ubique ... longa, felici brevis. (Publilius) Varguoliui gyvenimas ilgas, laimingajam – trumpas. Vitiat ...


Kiti

... 51.Gyvenimas be vyro – kartesnis už pipirą. 52.Gyvenimas be žmonos – kaip ... dvasia dvokia. I,Į 1.Ieško adatos kupetoj šieno – suras kaip pernykščią žiemą. 2.Ieškodamas ... gyvenimas žmogaus dar slidesnis. 17.Leki kaip sakalas, nutūpi kaip vabalas. 18.Lekia kaip ...


Kiti

... žiūri, o aš tyliu… Mus supažindino gyvenimas. Gyvenimas gal ir išskirs. Tegul kartu ... būna galingesnis Už norą pamiršti… Upės dugne lieka smėlis, O pas tave ... velniūkštį Iš praėjusių laikų. Žmogus, kaip ir gyvenimas, Turi kažką palikti, Kažkuo ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... gyvenimas spaudžia Krūtinę, piniginę, rankas ir akis Aš vėl į tą upę ... gyvenimas skuba Nepraleisdamas damų, nesivalęs dantų Vieversėliai, prilipę prie dangaus kaip ... kai gyvenimas svyla kaip ... kaip galimybė spjaut ir paslysti Oi, ponai, šiandien, kai gyvenimas ...