Kiti

... 61. išmintis vaikšto sermėga apsirengus 62. išmintis tur protą vadžioti 63. išmintis ... išmintis, maža pažintis 95. didi išmintis pro mažą gerklę išlenda 96. didi išmintis mažoj galvelėj telpa 97. didelis juokas – maža išmintis 98. didelė išmintis ...


Kiti

... , gabieji kalba, o kvailiai ginčijasi. Išmintis, kaip ir kvailybė, atsiskleidžia ... tik sunaikinti. Nepadarytas darbas – prarasta išmintis. Nepasakytas žodis kartais griaudžia ... nelaimę. Pušis žaliuoja žiemą, išmintis – negandoje. Ranka, duodanti rožę, ...


Kiti

... barzda pražils 125. protas ir išmintis viską ant svieto pramano 126 ... 319. išmušti iš proto 320. išmintis tur protą vadžioti 321. iš ... pilvu, mažas protu 405. didelė išmintis, o proto nei už skatiką 406 ...


Kiti

... – maža išmintis. 30.Didi išmintis mažoj galvelėj sutelpa. 31.Didi išmintis pro mažą ...


Juokingi tostai

... ir Laisvė, Šviesa ir Teisybė, Išmintis ir Mirtis sutiko pakeisti tėvą ... Šviesa – nepavaldžios kūnui, Teisybė – nebylė, o Išmintis – kurčia. Pakelkime taures už vargšę ...


Merfio dėsniai

... , tuo brangesni jo trupiniai. Vyne – išmintis, aluje – jėga, o vandenyje – mikrobai. Žiupsnelio ... noriu pertraukos ir į bufetą. ALIUŠNOS išmintis: Negerk Ivanuška – kiaule pavirsi. SOLDATKINO ...


Vestuviniai sveikinimai

... vėl atkakliai bando. Neveltui liaudies išmintis Mūs sąmonėn iš amžių beldžias ...


Sveikinimai Motinos dienos proga

Branda ir išmintis Tau šviesų kelią kloja, Už ...


Gimtadienio sveikinimai

Susikaupė širdy ir išmintis, ir patyrimas, Ir nueitų dienų graži rimtis. Tai, kas praėjo, kas jau buvo - Kaip kraitis, dovana arba lemtis. O būsimieji metai tegul būna Praėjusių brandus ir ilgas tęsinys!


Meilės SMS

... patiko šių žodžių grožis ir išmintis. Tad pakelkime taurę už meilę ...