Kiti

... neprašo 396. minkštos duonos ieškoti 397. minkštą duoną visi ... duonos bado neregėsi 708. ieškoti pigios duonos 709. ieškok ... gardi 734. geresnės duonos ieškoti 735. geresnė duonelė sava, ... pečių 797. duonos privalgęs, eina ieškoti pyragų 798. duonos pritepėjus, ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... mane Amžinai ieškoti vilties Nesibaigiantis triukšmas verčia mane Amžinai ieškoti tylos Vandenyje Šaltam vandeny Begalinė ramybė verčia mane Amžinai ieškoti kančios Nepripildytas jausmas verčia mane Amžinai ieškoti tavęs


Kiti

... liksi 95. kvailo nereik ieškoti su šakaliu – kvailys ir ... kvaila pavakarėly 272. gudraus reikia paieškoti, o kvailys pats pasirodys 273. ... . durniaus nereik su žvake ieškoti – ir pats pasirodo 320. ... . bepročio nereikia su žiburiu ieškoti – pats pasirodo 343. bėda, ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... aš tavo žinučių, Leidžiu pradėti ieškoti kito. Ooo ooo oo Nuo ... aš tavo žinučių, Leidžiu pradėti ieškoti kito. Ooo ooo oo Nuo ... aš tavo žinučių, Leidžiu pradėti ieškoti kito.


Posakiai ir sparnuotos frazės

Ieškoti tiesos – nereiškia ieškoti to, kas geidžiama. - A.Kamiu


Kiti

... sukišo 17. visi eina į ekertį ieškoti vandenio 18. visada vynas svečiam ... 422. eina per marias vandens ieškoti 423. eina kaip per vandenį ...


Tostai draugams

... , nesulaukusi savo senelio, išėjo jo ieškoti. Beklaidžiodama po mišką, ji sutiko ... pargrįžtančios senės, rytą nuėjo jos ieškoti. Prie šaltinio senės nerado. Tik ...


Merfio dėsniai

... pačios programos – tas pats, kaip ieškoti žavingos ir kuklios žmonos. (Frederikas ... mus kvailiais. Tuščiame diske galima ieškoti amžinai. Visas kritines programas rašau ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... Ieškoti kaip su žiburiu, stropiai ar atkakliai ieškoti. Posakis kilo iš pasakojimo ...


Anekdotai

... , pasiėmėm vyno, maisto ir išėjom ieškoti. Po 7 dienų suradom, vyną išgėrėm ... , pasiėmėm vyno, maisto ir išėjom ieškoti. Po 8 dienų suradom, vyną išgėrėm ...