Kiti

... antis po vandenį 88. turi pasogos du malūnu: vieną vėjinį, antrą vandeninį 89. turi vandens, nori giros 90. troškulys vandenį pasaldina ... , jis tau įkąs į ranką 370. išmano kaip ožka ant vandenio 371. išlėto vandenio ...


Kiti

... į vandenį. Prisimaudžiusios, prisiplaukiojusios išlipo mergelės į krantą ir rengiasi. Žiūri jauniausioji ... būtybės uždaro vandenį, Perkūnas užmuša jas ir paleidžia vandenis drauge ... . Todėl jis pasiuntė du piktus tarpusavyje nesutariančius milžinus: Vandenį ir ...


Apie Užgavėnes

... turėjo laistymasis vandeniu. Buvo tikima, kad kuo daugiau važinėjančius aplies vandeniu, tuo linai bus geresni. Taip pat buvo paprotys lieti vandenį ... vandeniu. Buvo manyta, jog senmergių nevaisingumas galįs persiduoti žemei motinai, ir ji ...


Kiti

... . vargdienio duona sunki 54. vandenio – nors prigerk, malkų – nors ... 641. jis neuždirba nei druskai į duoną 642. jie ir duoną ... geriausias valgis 905. duona ir vandeniu sotus nebūsi 906. duona ... tepa, o juodos duonos nei į vandenį nepamirko 1066. ant loskavos ...


Merfio dėsniai

... į tris dalykus: degančią ugnį, tekantį vandenį ir dirbantį žmogų. Geras ... sau. Kozmos Prutkovo pastebėjimas: Kad akmenų mėtymas į vandenį nebūtų tuščių laiko gaišimu ... Patyrimas – tai labiau aklaviečių, nei įėjimų ir išėjimų žinojimas. Patirtis – tai ką ...


Kiti

... meilė greitai sudega. 25.Kartojimasžinojimo motina. 26.Kas beldžia ... 27.Lig neatsigėręs, nespjauk į vandenį: rasi pats sugersi. ... ką žmogus gali, o pralaimėjimas – ko jis vertas. 22.Pietūs nelaukia, ... Turškiasi kaip antis po vandenį. 40.Turtai laimės neatneša ...


Kiti

... ) Du geria tyrą, du sudrumstą vandenį. (Ratai) Dieną kaulus nešioja, o naktį ... stovi, o penktas aplink bėgioja. (Virbalai) Keturkojis vietoj stovi, o visus maitina. (Stalas ... sukas. (Malūnas) Keturi balandžiai lėkdami vandenį geria: du švarų, du sudrumstą ...


Merfio dėsniai

... , tai keletą dienų gyvenome vien vandeniu ir maistu. Pagal santykį kaina ... yra kenksmingos. Be tokių, kaip vandenilis ir deguonis nebūtų vandens – pačio ... stimulas eiti į darbą. 3. Išauga savitarpio pasitikėjimas. 4. Mažėja išlaidos šildymui. 5. Mažėja skundai ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... descendimus. (Seneca) Į tą patį upės vandenį dukart neįbrendame. Inimicus sapiens pr ... asilą, tas be reikalo eikvoja vandenį ir muilą. Qui multum ... timent fortunam, sapientes ferunt. Neprotingieji likimo bijo, protingieji – ištveria. Stultorum infinitus est ...


Anekdotai

... kuris atves mešką į savo tikėjimą. Po kiek laiko ... jis nepanoro klausytis, puolė mane draskyti. Aš apšlaksčiau lokį švęstu vandeniu, ir ką jūs manot - tapo jis ramus kaip avinėlis. Dabar ... tikime tuo jūsų švęstu vandeniu, aš įšokau į upę, ...