Kiti

... . kas nedirba, tas valgo duoną sausą 515. kas nedirba, tam ir duonos nereikia 516. kas nedirba mielas vaike, tam ir duonos duot nereikia 517. kas nedirba brangiam laike, tam ir duonos duot nereikia 518. kas moka ...


Kiti

... kas tyli, tas mano, kas kalba, tas prasimano 98. kas tyli, tas mano, kas kalba, tas prasimano 99. kas ... kas saldžiai kalba, tai nuo to bėk 102. kas nedirba, tas tinginys, kas nekalba, tas nebylys 103. kas ...


Kiti

... Kas beldžia, tam atidaro. 27.Kas bus, kas nebus, bet žemaitis nepražus! 28.Kas nedirba, mielas vaike, tam ir duonos duot nereikia. 29.Kas ... 2.Laikas brangesnis už pinigus. 3.Laikas – pinigai. 4.Laikas – pinigai, minutė – litas. 5.Laikas pinigais ...


Kiti

... kas paėdęs neprigula, tas tinginys, kas radęs nepermuša, tas durnius 182. kas nedirba, tas tinginys, kas nekalba, tas nebylys 183. kas jaunas ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... . – O. de Balzakas. Azartiškas žūklavimas valdininkams primena darbą kanceliarijoje. – O. de Balzakas. Darbas ... – J. V. Gėtė. Kas iš vaikystės žino, kad darbas yra gyvenimo dėsnis, kas ... . Kas nedirba, mielas vaike, tam ir duonos duot nereikia. Kas skaito ( ...


Anekdotai

MIKĖS PUKUOTUKO išmintis: Kas daug dirba, daug ir klysta. Kas mažiau dirba, tas mažiau klysta. Kas nedirba, tas neklysta. Kas neklysta, tą paaukština...


Patarlės ir priežodžiai

kas nedirba, tas tinginys, kas nekalba, tas nebylys


Patarlės ir priežodžiai

kas nedirba, tas tinginys, kas nekalba, tas nebylys


Posakiai ir sparnuotos frazės

Kas nedirba, tas nevalgo – sakoma smerkiant veltėdžius. Posakis yra Naujajame Testamente, apaštalo Pauliaus laiške tesalonikiečiams: „Dar būdami pas jus skelbėme: „Kas nenori dirbti, tenevalgo!“.


Patarlės ir priežodžiai

kas nedirba, tas valgo duoną sausą