Anekdotai

... poliglotams: LIETUVIŲ - JAPONŲ Ekskavatorius - kasajama. Direktoriaus ... poj. Dviratis - sam bigi. LIETUVIŲ - LATVIŲ Drakonas - pukis ... LIETUVIŲ - BALTARUSIŲ Seksualinis maniakas - slydnia pisiukastyj. Fotografas - mordokliop. Motociklininkas - motopior. LIETUVIŲ ...


Kiti

... , vaizduojančios nekasdieniškus, tragiškus įvykius. Lietuvių liaudies baladėse, skirtingai nei ... , kad nemažai baladiškų kūrinių lietuvių liaudies dainų sisteminiame kataloge ... karinių-istorinių dainų žanrams. Dauguma lietuvių baladžių siužetų yra tarptautiniai, ...


Kiti

... . Taigi greta mitologinių dainų lietuvių folkloristikoje egzistuoja jų autentiškumo ... dainos – paties L. Rėzos sueiliuoti lietuvių tikėjimai į saulę, mėnulį, žvaigždes, ... tradicija leidžia jas laikyti lietuvių dainuojamosios tautosakos repertuaro dalimi. ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie Lietuvą ir lietuvius. 1. žvirblį ir lietuvį rasi visur ... Lietuvos neišsirenku panos 51. iš lietuvių išbėgęs, vokiečiams paskui šlubuoja 52 ...


Kiti

... šiai žanrų grupei priklausančius tekstus. Lietuvių tautosakos tyrimuose iki šiol ... reiškinį: Meškos nagai surakinti. – Sąspara Lietuvių tautosakoje tokių mįslių labai ... paprastai nurodo nesudėtingus žmogaus aplinkos (lietuvių mįslėse ji dažnai būna ...


Anekdotai

... Condition1=205270&Conditio n 2 ) VALSTYBINėS LIETUVIų KALBOS KOMISIJOS P R A N E š I M A S DėL ... , Nr. 95-2995) Valstybinė lietuvių kalbos komisija rekomenduoja ... mano (Rickos), joks originalus "VALSTYBINėS LIETUVIų KALBOS KOMISIJOS" tekstas netaisytas ...


Kiti

... įgavo šokėjų meistriškumas ir improvizacija. Lietuvių choreografinis folkloras skirstomas į šokamąsias (choreografines ... į žaidimą. Taigi ribos tarp įvairių lietuvių choreografinio folkloro rūšių nėra griežtos.


Kiti

... atitikmenų ištakų galima rasti senojoje lietuvių raštijoje, pasakojamojoje tautosakoje, taip pat ... gamtą turi panašumų su kitais lietuvių dainų žanrais. Žvėrių bei paukščių ...


Kiti

... pan. Beje, žaislas yra senasis lietuvių žodis, reiškiantis muzikos instrumentą (žaisti ... – muzikantas). Šiuo metu skiriami tokie lietuvių instrumentinio folkloro žanrai: polifoniniai kūriniai ...


Kiti

... būna sudėtine patarlės dalimi), todėl lietuvių tautosakos leidyboje įsitvirtinusi praktika patarles ... reikšme: Tiesiog arčiau, aplink greičiau. Lietuvių patarlėms ir priežodžiams būdingas metaforinis ...