Kiti

... Mįslės apie gyvūnus ir augalus. Mįslės apie daržoves. Mįslės apie vaisius. Mįslės apie medžius. Mįslės apie grybus. Mįslės apie bites. Mįslės apie paukščius. Ant ... baslyje daug laiptelių, tuose laipteliuose muzikantai griežia. (Medis ir paukščiai) Stovi ...


Kiti

... Mįslės apie žmogų. Mįslės apie duoną. Mįslės apie knygas. Mįslės apie Velykas. Anoj pusėj beržynėlio tala ... žaltys ant kaklo apsivyniojęs baubia. (Muzikantas su triūba) Gyvena be kūno ... (Aidas) Ilgos vadelės siekia dangų, o apie galvą nesutenka. (Akys) Iš ryto ...


Kiti

... 58. visi velniai – visi muzikantai 59. vilko neišmokysi švelniai ... 335. sukasi kaip velnias apie mergą 336. šūkaloja kaip ... ragų 466. poterius kalba, o apie velnius galvoja 467. poterių ... . močios rykštė švelni 679. mįslės pareina nuo velnio, pasakos – ...