Dainų tekstai (žodžiai)

... Man nereikia vėjo, plėšančio rudens lapus, Reikia tik tavų žodžių ištartų tyloje naktų. Man nereikia vėjo ... Man nereikia vėjo, plėšančio rudens lapus, Reikia tik tavų žodžių ištartų tyloje naktų. Man nereikia vėjo ...


Tostai draugams

Man nereikia nieko, Nereikia saulės nei dangaus, Nereikia man net pasaulio, Nereikia vėjo, medžių, paukščių čiulbėjimo, Net ir saulės man nereikia. Nes esi man tu saulė, Nes esi tu man ...


Sveikinimai draugams

Man nereikia nieko, Nereikia saulės nei dangaus, Nereikia man net pasaulio, Nereikia vėjo, medžių, paukščių čiulbėjimo, Net ir saulės man nereikia. Nes esi man tu saulė, Nes esi tu man ...


Kiti

... ant vietos nesušyla 208. pinigas – vėjo brolis 209. pinigas – slidus ... pasirėdymas pinigus moka, o pasigyrimui pinigų nereikia 264. pas mus yra ... . kaip tu man, Dieve, taip aš tau: tu mane sutvėrei, ... moka 538. dangun pinigų nereikia 539. danguj su pinigais ...


Kiti

... 174. velnias neims, dievui nereikia 175. velnias matos 176. ... velnių atsiras 508. pekloj velnio nereikia pirkt 509. pekloj nebuvęs, ... velnias sėdi 702. mano velnias juodesnis 703. mano burna kaip ... ką žmonės pasėjo, velnias visa išravėjo 931. ką velnias išmislino, ...


Kiti

... kelnaitės malonaitės uždirbs man duonaitės 491. kavok mane, Dieve, ... nereikia 516. kas nedirba mielas vaike, tam ir duonos duot nereikia 517. kas nedirba brangiam laike, tam ir duonos duot nereikia ... – dabar gaudo duoną iš vėjo 1007. be mokslo baltos ...


Kiti

... 136. kvailas mintis iš vėjo gaudo 137. kvailas laimės ... kelios kvailos nieko gudraus nesumanys 194. kur protingas pralįs, ... niekam nereikia 287. gero ir Dievas pareikalauja, kvailo niekam nereikia ... juoko pažinsi 342. bepročio nereikia su žiburiu ieškoti – pats ...


Kiti

... mokiniai) Kas dirba – tam nereikia, kas perka – nesinaudoja, kam ... kėtojas, prieš žemę kloniojas. (Vėjo malūnas) Pats aklas, o ... Krosnis) Turi sparnus, bet nelaksto. (Vėjo malūnas) Turi šiaudų – neėda ... vasarą pailsiu; o trečias sako: man vis tiek. (Ratai, rogės ...


Kiti

... 32. vanduo tykus, kai nėr vėjo, gyvenimas mielas, kai nėr barnių ... vandens atsigerti 124. su dideliu mandrumu nesidenk, o į vandenį kumščiu nesiremk 125 ... netrivoja 188. pelenams vandens daug nereikia 189. pavasario vanduo teatneša skiedrą ...


SMS sveikinimai su gimtadieniu

... ,- Neimk, sakyk man vasara dar nepabodo, Duosiu tau vėjo gūsį,- Jo neimki ... ,- Nesakyk, kad nereikia, tai ne ruduo - negrįš. Tai ne vėjo gūsis,- Neūžaus ...