Sveikinimai draugams

... , jaukius namus. Ateina pas senuką Mirtis ir sako: Einam su manimi ... . Man patinka gyventi. Gerai, sutiko Mirtis. Aš paliksiu tave ramybėje. Gyvenk ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

Išminčiaus mirtis yra mirtis be baimės. – Seneka.


Posakiai ir sparnuotos frazės

Mirtis neturi būti liūdna ir slegiama – mirtis turi būti smagi, įkvepiama. – Chuck Palahniuk.


Kiti

... atviras 150. pavyduolio turtuolio sunki mirtis 151. paskui turtuolius nespėsi 152 ... meilė nieko nepadės 262. jei mirtis pinigus imtų, turtuoliai nemirtų 263 ...


Kiti

... viskas turi savo kainą, net mirtis, nes mirtis kainuoja tau gyvybę. Kas ...


Kiti

... smuklėje) Ateina tylėdama, išeina giedodama. (Mirtis) Arklys ant šunies joja, o žmonės ... groja) Ateina slaptai, išeina viešai. (Mirtis) Atvažiavo pakulioriai, išsigando gaspadoriai; per ...


Juokingi tostai

... , Šviesa ir Teisybė, Išmintis ir Mirtis sutiko pakeisti tėvą. Valdovo dukros ... nežinojo, kad karalaitės Meilė ir Mirtis – neregės, Laisvė ir Šviesa – nepavaldžios ...


Juokingi tostai

... tokių perspėjimų: „Vairuotojau, vairuok atsargiai: mirtis yra amžina“. „Automobilis neturi smegenų ... nesitiki“. „Neskubėk! Į kapines visada suspėsi!“ „Mirtis ir kvailas automobilininkas – artimiausi draugai ...


Tostai draugams

... , jaukius namus. Ateina pas senuką Mirtis ir sako: – Einam su manimi ... . Man patinka gyventi. – Gerai, sutiko Mirtis. Aš paliksiu tave ramybėje. Gyvenk ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... yra mirties pasaulis, kuriame ir mirtis praranda savo reikšmingumą. – J. Girnius. Be ... . Žinome, kad meilė stipri kaip mirtis, bet juk ji ir trapi ...