Kiti

... Mįslės apie žmogų. Mįslės apie duoną. Mįslės apie knygas. Mįslės apie Velykas. Anoj pusėj beržynėlio ... (Aidas) Ilgos vadelės siekia dangų, o apie galvą nesutenka. (Akys) Iš ... kitame kiaušinis. (Gavėnia ir Velykos) Suolas pavargsta, o sėdėtojas – ne. (Raitelis) ...


Kiti

... 335. sukasi kaip velnias apie mergą 336. šūkaloja kaip ... ragų 466. poterius kalba, o apie velnius galvoja 467. poterių ... 678. močios rykštė švelni 679. mįslės pareina nuo velnio, pasakos – ... sako žmonėms, antrą dešimtį suolams, o trečią dešimtį velniui 768. ...