Kiti

... į tokius skyrius: objektų mįslės, mįslės apie konkretų atsitikimą, mįslės apie raides, garsus ... ) žodžių. Mįslės apie konkretų atsitikimą užminimais panašios į objektų mįsles, tačiau ... šios mįslės aprašo alegoriškai ar metonimiškai: Strova šeimyną arba vaikus ...


Kiti

... Mįslės apie žmogų. Mįslės apie duoną. Mįslės apie knygas. Mįslės apie Velykas. Anoj pusėj beržynėlio tala ... . (Aidas) Ilgos vadelės siekia dangų, o apie galvą nesutenka. (Akys) Iš ryto ... ) Keturios motinos turi po penkis vaikus ir visi vaikai vienu vardu ...


Kiti

... o velnias mašną siuva 277. turtuolio vaikus ir velnias supa 278. ... . sėdėdamas nesūpuok kojų – velnio vaikus supi 415. savo velnio ... ragų 466. poterius kalba, o apie velnius galvoja 467. poterių ... . močios rykštė švelni 679. mįslės pareina nuo velnio, pasakos – ...