Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie darbą. 1. žydo kvarba, Silvestrienės darbas 2. žodžiu – ... 107. taupyk ne darbą, o duoną 108. taupyk duoną rytojui, ne darbą 109. tąsosi be ... 583. iš kalbos gali spręsti apie darbą 584. iš darbo pažinsi žmogų ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... apie darbą. Aforizmai apie darbą. Citatos apie darbą. Frazės apie darbą. Gražūs žodžiai apie darbą. Mintys apie darbą. Sentencijos apie darbą. Apdovanojimas už gerą darbą ...


Kiti

... patarlės apie duoną. 1. ieškok kaip duonos – ir rasi 2. verkia duona tinginio valgoma 3. duoną ... darbą, o duoną 110. taupyk duoną rytojui, ne darbą 111. tas ne svečias, kurį duona ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės ir priežodžiai. Lietuvių posakiai. A 1.Abejodamas ... nebėr. 64.Duona už auksą brangesnė. 65.Duoną taupyk rytojui, o ne darbą. 66 ... . 37.Iš kalbos gali spręsti apie darbą. 38.Iš kišenės byra pinigai ...


Kiti

... patarlės apie tinginius. 1. žemdirbys – į laukus, tinginys – ... duona, o kas pataikavimu gaišta, bus pasotintas vargu 186. kareivio duona kruvina, tinginio duona – purvina, o darbininko – balta 187. kalbus kalbą, darbus darbą ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie žmogų. 1. žvirblis ant mėšlyno nedvesia, ... žmogus duoną pervalgo, bet duona žmogų 458. ne žmogus duoną pervalgo, bet duona žmogų ... vertinamas už vaisius, žmogus – už darbą 503. medis sode augintas, tai ...


Kiti

... liaudies patarlės apie žydus. 1. žydui pupos ne iš ... žydas ženytis 102. Užpalis prie Sapiehos žydėjo, šiandien gaišti pradėjo ... apvilktas 274. perprašo kaip žydas duoną po Velykų 275. per šienapjūtę ... naktį su žydu darbą turi, tai paskui su kunigu darbą turėsi; ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie teisybę. 1. yra teisybės tik vardas, ... . duona pečiuje, o teisybė kišenėje 180. duoną druską valgyk ir liežuvį valdyk 181. duoną ... arielkoj maudos 185. darbą žinok, o teisybę pamėk 186. darbą mokėk, teisybę mylėk ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie Dievą. 1. ima kaip iš Dievo ... . kelnes pasipašęs, Dievo pasiprašęs pradėsiu darbą 661. kelmas, giltinė neraus jo ... 665. kavok mane, Dieve, gryna duona, storais lašiniais 666. katras tėvus ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie gyvenimą. 1. žmogus per gyvenimą mokos, ... nėr barnių 25. vagies lengva duona, bet trumpas gyvenimas 26. užkurio ... . darbas gyvenimą saldina 180. daina darbą lengvina, gyvenimą ilgina 181. cukrum ...