Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie išmintį. 1. žmogus nelaimingas paprastai skaitos už neišmintingą 2. žilas plaukas – išmintis 3. vynas ... 72. išmintingas durnius 73. išmintingas durnius 74. išmintingam nepritinka pykti 75. išmintinga ir pelė ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... apie darbą. Aforizmai apie darbą. Citatos apie darbą. Frazės apie darbą. Gražūs žodžiai apie ... išmintis. Tikroji gerų darbų vertė – noras, kad šie liktų nežinomi. Lietuvių patarlės ... . Žemaičių patarlės Ju skubini Ju subini. Žydų patarlės Būk išmintingas ne ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie kalbą. 1. žmonės, ką kalba, iškalba 2. ... kalbam 84. kvailas smarkiai kalba, o išmintingas valdo savo liežuvį 85. kuo ... namie pasilikę poterių nekalba 210. išmintinga galva – trumpa kalba 211. iš ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie turtą. 1. zopostlyvas bagotesnis ir už ... – ne žmogus, dagyvenamas 92. turtas – išmintingo tarnas, kvailio – ponas 93. turtas ... turtais trečioji karta nesidžiaugs 267. išmintingus ir turtingus visi pažįsta 268 ...


Kiti

... liaudies patarlės apie kvailumą. 1. žiūrėk žemyn – mislys, kad ... 235. išmintingi padaro kvailai, o kvaili – niekad išmintingai 236. išmintingas žodis kvailio ausin kelio neranda 237. išmintingas nuolatos ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie protą. 1. žmogus yra gerbiamas iš ... išmintį vedžioja 124. protas išdils ir barzda pražils 125. protas ir išmintis ... pusprotis turtingas, paskiau plikis, bet išmintingas 212. kvailys, norėdamas pasirodyt protingiau ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie darbą. 1. žydo kvarba, Silvestrienės darbas 2. ... – vaikas 223. prastam darbui daug išminties nereikia 224. prariekti žėdną darbą ... , tokie ir darbai 446. kokia išmintis, toks ir darbas 447. kokia ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie pinigus. 1. žmogus pinigus renka, velnias ... 389. kas pinigingas, tas ir išmintingas 390. kas pinigą moka, tas ... pinigų neprašo 523. dorybė ir išmintis neparduodama nė už auksą 524 ...


Kiti

... liaudies patarlės apie žydus. 1. žydui pupos ne iš ... žydas ženytis 102. Užpalis prie Sapiehos žydėjo, šiandien gaišti pradėjo 103 ... vedama 184. šokinėja kaip žydas apie degutą 185. šokinėja kaip ... smala 496. ir žydo vaikai išmintingi po laiko 497. ir žydas ...


Kiti

... liaudies patarlės apie Dievą. 1. ima kaip iš Dievo ... – Dievo dovana 257. siratom Dievas apiekūnas 258. Šimonių žmonės turi Dievą ... Dievas nori gelbėti, tam ir išmintį suteikia 898. ką Dievas myli ... negriebs 939. jei Dievui įtiksi, apie velnią gali negalvoti 940. ...