Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie mokslą. 1. žmogus be mokslo mažai tevalioja 2. ... sakyti pamokslą, apsidairyk apie savo vištas 76. kada pilvas kaukia, tai ir mokslas ... 115. apie kelnių klyną ir be mokslo žino 116. ano mokslai nuėjo ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... apie mokslą. Aforizmai apie mokslą. Citatos apie mokslą. Frazės apie mokslą. Gražūs žodžiai apie mokslą. Mintys apie mokslą. Sentencijos apie mokslą. ... – M. Rogers. Lietuvių patarlės Mokslas – didelė galybė. Mokslas kišenės neplėšia. Mokslas pinigai moka. ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie žmogų. 1. žvirblis ant mėšlyno nedvesia, ... . žmogui nėra soties 180. žmogui mokslas, tai aklam ubagui lazda 181 ... galvijas 489. mokslas žmogų ar pataiso, ar pagadina 490. mokslas žmogaus negadina ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie darbą. 1. žydo kvarba, Silvestrienės darbas 2. ... , toks dienos darbas 418. koks mokslas, toks ir darbas 419. koks ... . apsiversti darbu iki kaklo 1096. apie gerus darbus kalbėk drąsiai 1097 ...


Kiti

... liaudies patarlės apie Dievą. 1. ima kaip iš Dievo ... – Dievo dovana 257. siratom Dievas apiekūnas 258. Šimonių žmonės turi Dievą ... neišprašysi ir pas Dievą 557. mokslai Dievą iš trobos išvaro 558 ... negriebs 939. jei Dievui įtiksi, apie velnią gali negalvoti 940. ...


Kiti

... liaudies patarlės apie draugus. 1. žmogus žmogui bičiulis, draugas, ... su kuo draugausi, tokį ir mokslą gausi 42. su kuo draugausi ... nesidraugauk su tuo, kas piktai apie kitus kalba: apkalbės ir ... nesidraugauk su tuo, kas piktai apie kitus kalba: apkalbės ir ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie turtą. 1. zopostlyvas bagotesnis ir už ... žmogui yra didžiausias turtas 207. mokslas – turtas, kurio niekas neišplėš: numirsi ... . kunigas apie dangų bliauna, o sau turtus krauna 225. kunigas apie dangų bliauna ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie pinigus. 1. žmogus pinigus renka, velnias ... pinigus iš molio lipdo 323. mokslas pinigai moka 324. moki pinigą ... pinigais – būsi su ragais 606. apie pinigus kalbant, visi svetimi 607 ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie kvailumą. 1. žiūrėk žemyn – mislys, kad ... . mokykis, mokykis, o kvailas numirsi 71. mokslas kvailį tik gadina 72. meškeriotojas ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie protą. 1. žmogus yra gerbiamas iš ... savo protą turėk 46. svetimas mokslas proto neprideda 47. sveikame kūne ...