Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie darbą. 1. žydo kvarba, Silvestrienės darbas 2. ... žodžius palydėti 757. doras darbas žmones moko 758. dorą pažinsi iš darbų ... . apsiversti darbu iki kaklo 1096. apie gerus darbus kalbėk drąsiai 1097 ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie velnią. 1. turis tris grašius ir ... ragučiais 51. visi velniai ponai bajorai, visi bajorai velniai 52. visi velniai ... už ragų 466. poterius kalba, o apie velnius galvoja 467. poterių nemoka ...


Kiti

... liaudies patarlės apie Dievą. 1. ima kaip iš Dievo ... – Dievo dovana 257. siratom Dievas apiekūnas 258. Šimonių žmonės turi ... baimė Dievo 297. pora pagal Dievo norą 298. pora pagal Dievo norą 299. ... 939. jei Dievui įtiksi, apie velnią gali negalvoti 940. ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie draugus. 1. žmogus žmogui bičiulis, draugas, ... pavojingesnis už neprietelių 87. pabjuro orai, pabjuro draugai 88. nors nedraugiškai ... . nesidraugauk su tuo, kas piktai apie kitus kalba: apkalbės ir tave ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie žmogų. 1. žvirblis ant mėšlyno nedvesia, ... , žmogus bėdoj 6. žuvims vanduo, paukščiams oras, o žmogui visa žemė priklauso 7. žodis ... . ne medaliai, bet darbai kalba apie žmogų 474. ne linksmybėje žmogų ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie vandenį. 1. žvejys tėvas ir vaikai į ... vandens žiopčioja 4. žuvims vanduo, paukščiams oras, o žmogui visa žemė priklauso 5. žmogus ... molis su vandeniu 231. nespręsk apie vandenį, kol šulinys neiškastas 232 ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie tinginius. 1. žemdirbys – į laukus, tinginys – ant ... metai 63. tinginiui vis blogas oras 64. tinginiui vėjas vis į pečius ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie protą. 1. žmogus yra gerbiamas iš ... protą į galvą suvaro 81. rudens oras kaip mergos protas 82. Renavoj ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... apie žmones. Aforizmai apie žmones. Citatos apie žmones. Frazės apie žmones. Gražūs žodžiai apie ... Pagal vergų moralę blogis kelia baimę; pagal ponų moralę sukelia ir ... – V. Hugo. Airių patarlės Žmonės gyvena vienas kito prieglobstyje. Anglų patarlės Jei ...


Kiti

... patarlės ir priežodžiai. Senovės kinų išmintis. ... svetimų. Kalbėk tik apie tai, ką išmanai. Kalbėti apie gerumą nėra gerai ... visada priešas, tas, kuris kalba apie tavo vertybes, ne visada ... sau. Tikroji gerų darbų vertė – noras, kad šie liktų nežinomi. ...