Kiti

... liaudies patarlės apie žydus. 1. žydui pupos ne iš ... žydas ženytis 102. Užpalis prie Sapiehos žydėjo, šiandien gaišti pradėjo 103 ... vedama 184. šokinėja kaip žydas apie degutą 185. šokinėja kaip ... žydo bukis 400. kur yra vagystė, ten turi priderėti žydas 401 ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie turtą. 1. zopostlyvas bagotesnis ir už ... 23. vaikai – brangiausias turtas 24. vagystė nepraturtins, dosnumas nesuvargins 25. ubagas ... . kunigas apie dangų bliauna, o sau turtus krauna 225. kunigas apie dangų bliauna ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie kvailumą. 1. žiūrėk žemyn – mislys, kad ... be ponų 355. apsirijimas – ne vagystė, apsirikimas – ne kvailystė 356. ant ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės ir priežodžiai. Lietuvių posakiai. A 1.Abejodamas ... . 13.Pasiliksi, mergele, rugienų griebti. (Apie senmergę). 14.Pasišiaušęs kaip senmergės ... kaip radybos. 11.Vedybos – ne vagystė. 12.Velnias dūšios, o šuva skolos ...