Kiti

... šiek tiek ištarimo intonacija. Prakeiksmai yra stipriausia keiksmų atmaina ... , nelaimių, pradingimo, prasmegimo. Kartais prakeiksmu tiesiogiai ar netiesiogiai kreipiamasi ... stipraus tikėjimo, kad prakeiksmai išsipildą, pėdsakų. Prakeiksmas esąs neatšaukiamas, ...


Kiti

... 100. tinginio duona – vargšo prakaitas 101. tinginio duona valgoma ... į duris, kad neišeitų 260. prakaito nepridėjęs, duonos nevalgysi 261. ... gadina 758. gardesnė duona prakaituota negu pyragas dovanotas 759. ... 817. duonos ir lustelis prakaito kainuoja 818. duonos ...


Kiti

... praktiką Sakoma, kad žmogus pirmiausia privalo išmokti teoriją, o vėliau jau įgyti praktikos. Meilėje viskas atvirkščiai: seoretikais tampama tada, kai visa praktika jau ... , kad teorija niekada nesikirtų nuo praktikos.


Kiti

... . 38.Aitvaru turtėjau, kol prakaitą liejau. 39.Akėti nemėgino, o į ... plaktukas ir geležines duris prakala. 121.Aukso žodžiai iš ... . 31.Byra kaip iš prakiurusios mašnos pinigai. 32.Blizga ... . 23.Pijokas prageria, liurkis prakūrija, o durniaus ir taip pinigai ...


Anekdotai

... , sanitaras, med. seselė, gydytojas ir praktikantas. Staiga vairuotojas visas pamėlynuoja, iškiša ... , ir sėdi lyg niekur nieko. Praktikantas visiškai sutrikęs pasisuka į daktarą ir ... labai įdomus... Gydytojas pasilenkia prie praktikanto ir taip pat tyliai atsako ...


Kiti

... gyvenimas kaip mojaus mėnuo 50. prakeiktas gyvenimas, suteršta mirtis 51. pradžia ... karaliaus 90. kiekvienam gyvenimas turi prakarsti 91. kas saldžiai valgo, tam ... gyvenimą kaip ridinį 107. išprakaitavau tame gyvenime daug prakaitų 108. iš kaktos ...


Kiti

... Dievas sukūrė iš artojo prakaito lašų. Iš paskutinio prakaito lašo padarė bičių ... pakelti jis akmenį, bet tik prakaitu apsipylė, ir vis tiek nieko ...


Anekdotai

... karštis +40 C. Mašinos langai uždaryti, prakaitas visiems srovelėmis bėga... Vienas jaunesnis ... "Niet!!! Nie trogai!!!". Važiuoja toliau. Prakaitas žliaugia. Vėl jaunas: "Nu mozno ... ant rankų ir krūtinės, nuo prakaito sulipę. Jaunas: "A moziet vsiotaki otkroju ...


Anekdotai

Sakoma, kad pirmiausia žmogus turėtų išmokti teoriją, o jau paskui mokytis praktikos. Tačiau meilėje viskas atvirkščiai: žmogus pirmiausia išmoksta praktikos, o jau paskui, kai praktika užmirštama, tampa teoretiku.


Dainų tekstai (žodžiai)

... tiktai plake taip, Bet kaip prakalbint, kaip prieit? Tu graži ir ... tiktai plake taip, Bet kaip prakalbint, kaip prieit? Tu graži ir ... tiktai plake taip, Bet kaip prakalbint, kaip prieit? Tu graži ir ...