Kiti

... gyvenimas linksmesnis ir darbas geriau sekas 43. šiltas (šilkinis) gyvenimas 44. seno gyvenimas kaip žiburys skersvėjy 45. seno gyvenimas kaip ...


Patarlės ir priežodžiai

seno gyvenimas kaip žiburys skersvėjy


Patarlės ir priežodžiai

seno gyvenimas kaip žiburys skersvėjy


Kiti

... . žmogaus gyvenimas kaip musės – čia yr, čia nebėr 206. žmogaus gyvenimas eina vingiais: čia gerai, čia Jezau reik šaukti 207. žmogaus gyvenimaskaip ... šešėlis nuo žmogaus neatsilieka 333. seno žmogaus nebeperdirbsi 334. senas žmogus ...


Kiti

... . 51.Gyvenimas be vyro – kartesnis už pipirą. 52.Gyvenimas be žmonos – kaip daržas ... , gyvenimas žmogaus dar slidesnis. 17.Leki kaip sakalas, nutūpi kaip vabalas. 18.Lekia kaip ... , pasakysiu, kas tu esi. 11.Paseno, o proto neįgavo. 12.Pasidalintas skausmas ...


Kiti

... kaip šuva margas 104. tavo darbas kaip seno ubago merginėjimas 105. tavo darbas kaip ... kaip vėjas 140. su daina ir darbas spartesnis 141. su daina gyvenimas ... 600. ir geras gyvenimas be darbo nusibosta 601 ... 627. į darbą įsikibti 628. gyvenimas su galu, o darbas ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... pingitur. Velnias ne toks juodas, kaip vaizduojamas. Dictum – factum. (Terentius) ... longa, felici brevis. (Publilius) Varguoliui gyvenimas ilgas, laimingajam – trumpas. Vitiat lapidem ... apverkiu, žaibus tramdau (užrašas ant senovės varpų). Vox clamantis in ...


Kiti

... žmogus, pasensta ir protas 152. paseno, o proto neįgavo 153. paprotys už ... ir kuprotą puošia 374. geras gyvenimas žmogų pagadina, o sunkus – proto išmokina ... – neturėti proto 403. didumas kaip jaučio, o protas kaip avino 404. didelis pilvu ...


Kiti

... Dievo mirtis, negu šėtono gyvenimas 71. verčiau duoti, negu ... Dieve 396. nuo seno rato, seno bato saugok, Dieve 397 ... laukuose – kaip Dievas, o namuose – kaip velnias 588. laukia kaip žydai ... kaip Dievas duos, ne kaip ponas sakysi 771. kaip Dievas duos 772. kaip ...


Merfio dėsniai

... savo kompiuterio. Tikrovė ir virtualus gyvenimas nemaišomi. Elektroninis laiškas, kuriame parašytas ... pasenę. Kaip dažnai jūs betikrintumėt sąsajas, pusė jų „mirs“ kaip tik ... versiją. Jei padarysite tinklapį tinkamą senoms tekstinėms peržiūros programoms, tai ...