Kiti

... 547. Jonapolis – vyskupo Jono darbas, šiandien burliokų skarbas 548. jo darbai ... šmėkšos 549. jeigu darbo bijosi, tai neponavosi 550. jei užmokestis teisus, tada ... 1003. darbą šiandien padirbk, pyragą rytui pasidėk 1004. darbą padaryk šiandien, o piktumą ...


Kiti

... 222. viską veltui žmogus mislija: šiandien gyvas, šiandien džiaugias, o rytoj akeles ... 500. meilė duoda žmogui laimę 501. medžias, sode augytas, tai kaip žmogus gimdytas 502 ... žmogus liuosas, tai ir laimingas 550. kol žmogus jaunas, tai kaip neišsivaikščiojęs ...


Kiti

... . Kužiai – venovėj vieta gera, šiandien – duonos nėra 439. kursai ... karti duona, už dyką gauta 550. kartais ir artojai perka rugių ... mesk jam duona 650. jei su lazda bado, tai neįbado, bet ... ieškodamas 664. išalkusiam geriau šiandien duonos pluta duota, negu ...


Kiti

... 630. Kovarsko parakvija gera, šiandieną bedievių nebėra 631. kosulys – ... 809. kad tik yra šiandieną, rytoj kaip Dievas duos ... neduos, tai nieko nepadarysi 950. jei Dievas laikys, tai ir maitys 951. jei Dievas duos, tai ...


Kiti

... 102. Užpalis prie Sapiehos žydėjo, šiandien gaišti pradėjo 103. uždirbo kaip ... katalikų, šiandieną – maskolių ir žydų miestas 424. kaštonai žydi – gimnazistai bučiuojas 425 ... į aruodą 505. ieško kaip žydas laimės 506. ieško kaip žydas iščėsties 507. gyvenkim ...


Kiti

... 37. už pinigus šiandien, o ant bargo rytoj 38 ... pinigų neturi 97. tai pinigai nepatinka, tai valdžia 98. ... tai dar ne biznierius 349. kvailiui visuomet atsitinka gera proga pralobti 350 ... tai ir pinigų turėsi 430. kad būtų metai švenčių ir maišas pinigų, tai ...


Kiti

... . 50.Išpurtino kaip vanagas vištą. 51.Išsirinkau bernelį artojėlį. 52.Į akis taip ... gerai. 40.Ką gali padaryti šiandien, neatidėk rytojui. 41.Katė pečių ... . 2.Tai kirvis, kad gali boba Varšuvon nujot. 3.Tai pinigai nepatinka, tai valdžia. 4.Taisyk žodžiui ...


Anekdotai

... ? Vairuotojas sako: - Taip ! Gruzinas: - Tai vot vairotojas, darai taip: veži mana ... Ponas Gogi, ar mane jums šiandien dar reikti ?" o aš sakau: ... dokit 50 litas !" ir aš tau doda 50 litas, ir ... Ponas Gogi, ar manes jums šiandien dar reiks ? Gruzinas: - Nereiks, ...


Merfio dėsniai

... art“ kompiuteris, kurį jūs pirkote šiandien, po 18 mėnesių bus supermarketo ... kursoriumi. Jei kompiuteris sutaupo 50% darbo laiko, tai įsigykite du tokius kompiuterius ... “, vadinasi, tai neegzistuoja. Ten, kur jums būtinai reikia būti, šiandien patekti neįmanoma ...


Merfio dėsniai

... , kaip tobulas planas. Geras planas šiandien geriau, nei tobulas rytoj. Koks ... , tai tu taip pat. Jei priešas nepasiekiamas šūviu, tai dar nereiškia, kad tu taip ... “: „Jei gali tai perskaityt, reiškia, mes vėjais paleidome 50 milijonų dolerių“. Priešlėktuvinės ...