SMS sveikinimai su gimtadieniu

... skubame gyventi ir per mažai sustojame, kad pasidžiaugtume tuo ką turime ... noriu Tau palinkėti, kad: dažniau sustotum ir pauostytum žydinčias alyvas, dažniau ... kitiems, ir svarbiausia, kad dažniau suvoktum, koks gražus yra Tavo gyvenimas ...


SMS sveikinimai su gimtadieniu

... tave, nes visa kas tave supa yra tavo.. Džiaukis kiekviena gyvenimo ... toks, kuriame gali jaustis laiminga!! Su Gimimo Diena !!


SMS sveikinimai su gimtadieniu

Vėl prabėgo metai lyg šešėlis, pasverti lemties, pasivyti taip norėtum, bet nėra vilties. Tad kiekvieną naują dieną pasitik su viltimi – nors sugrįžti metai juk negali, lai išlieka jie tavoj širdy. Su gimtadieniu!


SMS sveikinimai su gimtadieniu

... su gimtadieniu!!! Linkiu, kad būtumei laiminga, ... pavargsi-tai surask šaltinį skaidrų, Bet tokį, kad vanduo suteiktų Tau Jėgų ...


SMS sveikinimai su gimtadieniu

Iš ryto vėjas atsibus, surinks žvaigždes ir nusineš kažkur toli sapnų svajas! Jeigu miegojai ir nieko nematei aš lauksiu tavęs, susapnuok mane ir susitiksim sapne!


SMS sveikinimai su gimtadieniu

... lapai, švokščia vėjas? Migla taip sunkiai sualsavo? Sušvis vidurdienis atėjęs- Ir džiaugsmas bus ...


Sveikinimai vestuvių sukakties proga

... anūkė, ir geroji marti. Mes — suaugę vaikai — Jums atėjom žemai nusilenkti ... primint, kaip tekėjai, Mamyte, pati. Mūsų amžius byloja, jog pusšimtis metų ... . Dievo Dvasios palaimą išmeldę suklumpam ant kelių, Jums surinkę lietuviškų pievų gėles.


SMS sveikinimai su gimtadieniu

Tiek daug gyvenime jau buvo, Bet dar daugiau tik bus. Gyvenimas dar ilgas,- jis ilgas ir sunkus. Bet iš širdies Tau linkim: Daug laimės didelės.. Sunkumams nugalėti, stiprybės ir vilties..


SMS sveikinimai su gimtadieniu

Sakytum dar vaikystė. Ir šulinys dar neišsemtas ir per mažai suklysta. Nesvarbu, kad ramunės tavo svajonių sode žydi (18-ktą) kartą. Dar slypi seniai laukti žodziai, kuriuos tau reikės ištarti.


SMS sveikinimai su gimtadieniu

Eina metai ir pila į taurę: meilę, džiaugsmą, laša svajonės lakios. Eina metai ir kartais netyčia dovanoja truputį skriaudos. Eina metai kažkam (18-lika), o kažkas dar pirmą žodį taria. Eina metai, gyvenkim su jais. Eina metai, nesenkim su jais.