Kiti

... sveikatos pristigsi – biednas paliksi 21. sveikatos neturi, neik į dvarą 22. sveikatos ... klausk sveikatos 58. nuo sveikatos nukrypo 59. nori klausti sveikatos, žiūrėk į nosį 60. neturiu tiek sveikatos, kiek turiu akvatos 61. neturi sveikatos ...


Kiti

... , kad tik Dievas duotų sveikatos 96. užsitraukti Dievo koronę ... žodžio 335. piktam Dievas sveikatos nedavė, be gali visus ... Dievas naštą uždėjo, tam ir sveikatos nepagailėjo 741. kam Dievas į ... . kad tik Dievas duotų sveikatos tėvams, o vaikų netrūks 812. ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... Sentencijos apie sveikatą. Netaupyk sveikatos – iki mirties vis vien ... ne viskas, bet be sveikatos nėra nieko. – Sokratas. ... visuomenės, o dvasios ramybė šalia sveikatos sudaro svarbiausią mūsų laimės ... davė ligą, duos ir sveikatos. Kur sveikatos nėra, ten ir ...


Kiti

... 373. malda darbo nepavėlino, paminėjimas sveikatos nepagadino 374. mainininko darbas – lupti ... mezga 608. ir akvatos, ir sveikatos reikia į darbą 609. imiesi ne ... , o velnias – darbą 773. Dievas davė sveikatos, Dievas duos ir darbo 774 ...


Kiti

... psichinės sveikatos diena. 1992 m. Pasaulinė psichinės sveikatos federacija pasiūlė minėti Pasaulinę psichinės sveikatos ...


Kiti

... padvėsi 654. jei Dievas duos sveikatos, duos ir duonos 655. jei ... kam 933. duok, Dieve, duonos, o sveikatos pakaks 934. duok, Dieve, dantis ...


Kiti

... gyvenimas 36. sunkus gyvenimas be sveikatos 37. sunku negalinčiam: durnam gyvenimas ... nepasaldinsi 182. bet gyvenims be sveikatos, tai kaip be stebulės ratas ...


Kiti

... motinos nenupirksi 36. už pinigus sveikatos nenupirksi 37. už pinigus šiandien ... pinigus ir spėriai išleidžia 105. sveikatos nė už pinigus nenupirksi 106 ...


Kiti

... prarasi 20. su kvailus susidėsi, sveikatos nustosi 21. su kvailu susidėsi ... . su kvailu reikalo neatliksi, tik sveikatos neteksi 23. su kvailu pristok ...


Kiti

... .Dievas davė ligą, duos ir sveikatos. 38.Dievas duoda riešutų, bet ... , ten ponui smirda. 80.Kur sveikatos nėra, ten ir laimės nerasi ...