Kiti

... tas išmintingas, kas kalba mažai 26. tas gerai kalba, kas teisybę sako 27. susimato, bet nesusikalba 28. surūgęs ne neperkalbamas ...


Kiti

... turi 13. tas išmintingas, kas kalba mažai 14. tarp devynių dešimtasis tuo pačiu ... . kas turtingas, tas ir išmintingas 52. kas teisingas – išmintingas 53. kas pinigingas, tas ... žinąs 69. išmintingas ne tas, kas neklysta, o tas, kuris suklupęs sugeba ...


Patarlės ir priežodžiai

tas išmintingas, kas kalba mažai


Patarlės ir priežodžiai

tas išmintingas, kas kalba mažai


Kiti

... stalo. 26.Geriau turėti mažai, bet teisingai uždirbti. ... ištašyta. 31.Kas protingas, tas turtingas. 32.Kas savo kalbą niekina, kitos neišmoks. 33.Kas ... dienos. 2.Laikas brangesnis už pinigus. 3.Laikas – pinigai. 4.Laikas – pinigai, minutė – litas. 5.Laikas ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... piniginėje. – B. Franklinas. Jei kalba eina apie pinigus, ... tas gali spekuliuoti; kas turi mažai pinigų, tas neturėtų spekuliuoti; kas pinigų apskritai neturi, tas ... . Laikas brangesnis už pinigus. Laikas – pinigai. Laikas – pinigai, minutė – litas. Laikas ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... loquere pauca. Daug klausyk, mažai kalbėk. Auro quæque ... dat. (Publilius) Dvigubai duoda tas, kas greitai duoda. Bis ille ... qui felix fuit. Dvigubai nelaimingas tas, kas anksčiau buvo laimingas. Bis ... cum vita. (Seneca) Tesiderina kalba su gyvenimu. Conditio sine ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... kilniąsias ir slaptąsias mylinčiojo savybes, – tai, kas jame reta ... – F. Nyčė. Visada žemėje per mažai gerų žodžių – meilės, ... vis nauja. Ne tas myli, kas žada, o tas, kas prie altoriaus veda. ... vaiduoklį – visi apie ją kalba, bet nedaug kas matė. Žydų patarlės ...


Patarlės ir priežodžiai

kas mažai žino, tas daug kalba


Kiti

... mažai pelno 266. pabaiga darbą vainikuoja 267. ožys irgi greitas ... kalbininkas – ne darbininkas 513. kalbininkas randa kalbą, darbininkas darbą 514. kalba ... mergininkas, trumpas, drūtasdarbininkas 613. ilgas, tęvas – mergininkas, trumpas, drūtasdarbininkas ...