Anekdotai

... teisėjas, vienose rungtynėse aiškiai šališkai teisėjavęs prieš šeimininkų komandą, iš ... treneris. -Gėda? - paklausė šis. Teisėjas sukūkčiojo. -Suprantu... šiaip ačiū - ... jau sumokėjo? Teisėjas neigiamai papurtė galvą. -Spaudimą darė? Teisėjas vėlgi purto ...


Kiti

... , į darbą – tai piemenė 102. teisybę pasakei, darbą padarei 103. ... iškrapštytas geras 178. rugiapjūtė ateis, visi darbai susieis 179. ... . jei užmokestis teisus, tada ir darbas turi būti teisus 551. ... kalną 1000. darbą žinok, o teisybę pamėk 1001. darbą turėsi – ...


Tostai draugams

... Teisėjas kreipiasi į kaltinamąjį: – Kodėl jūs tądien taip siaubingai pasigėrėte? Kaltinamasis teisinasi ... į teismą. Šit prieš teisėją stovi apgailėtinos išvaizdos vyriškis. Teisėjas ... šią vagystę! – kreipiasi teisėjas į kaltinamąjį. – Visiškai atsitiktinai. ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... ne pinigai atneša žmogui laimę, o teisumas ir didi išmintis. – Demokritas. ... uždirbti. Pinigai – tai vanduo. Pinigai teisia, pinigai baudžia. Pinigai uždirbti yra ... Tai pinigai nepatinka, tai valdžia. Teisybės pinigais neužklosi. Tinginys tingi, girtuoklis ...


Merfio dėsniai

... Kelių policijos inspektorius būna visada teisus. Tik kelių policija paneigia ... netekti į šeštos valandos naujienas. Žmogaus teisių deklaracijos Merfio redakcija Yra ... mentalitetas, ankšti batai… Žmogus turi teisę karotiną vadinti „keratinu“, o keratiną – „ ...


Anekdotai

Teismo metu, po neramių šūksnių iš salės, teisėjas pareiškia: - Gerbiamieji, jei dar kas nors suriks "šalin teisėją", ... pasigirsta riksmas: - Šalin teisėją!!! Teisėjas taria: - Teisiamasis, mano pareiškimas buvo skirtas ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... teisybe Su ąžuolu Savo tuščiu akmeniu savo rankoj Kas iš tavo teisybės ... nors geriau įspirs O caro neteisybę žaboti reikia Ten ... Mužikai su bizūnais ieškot teisybės eidavo Dvarams ir ... bevardžiais niūriais kapais Vadinasi, yra teisybė, yra dangus Nubaus mane, o ...


Kiti

... prie gaidžio 35. žydas pats teisingasis sulig velniu 36. žydas ... žydo snarglys 133. teisingas kaip žydo liežuvis 134. teisingas kaip žydo bezmėnas ... gadynę pas žydą ir čigoną teisybę rasi 203. seno žydo ... kaip velnias žydą 334. nerasi teisybės pas žydą 335. nėra ...


Kiti

... su turtingu nesiteisk 133. su galiūnu nesipešk, su tinginiu nesiteisk 134. ... – varge liksi 177. neteisus turtas neskalsus 178. neteisus grašis neina į kaupą 179 ... turtingam 290. geriau būti neturtėliui teisingam, o turtingam neteisingam 291. geriau biednam su ...


Kiti

... teisės saugomos, remiantis Jungtinių Tautų Visuotine žmogaus teisių deklaracija, Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija, Europos Žmogaus teisių ...