Tostai draugams

... . Staiga į buto duris pasibeldė vaikino tėvas. Tėvas visas išsigandęs bei uždusęs nusivedė ... jo automobilio bagažinėje. Tuomet vaikino tėvas paprašė, kad jis viską papasakotų ... . Tėvas atidarė bagažinę. Ten gulėjo dėžė prancūziško vyno ir tuomet tėvas pasakė ...


Anekdotai

... sūnui 5 metai. Tėvas jo ir klausia: - Sūnau, ... . Sueina sūnui 10 metų, tėvas jo vėl klausia: - Sūnau, ... tėvas sūnui dovanoja teniso kamuoliukus. Sukanka sūnui 50 metų. Ateina tėvas ... - Tėvai, ateik rytoj, pasakysiu. Ateina tėvas ant rytojaus, žiūri sūnus negyvas.


Kiti

... pirklys turėjo sūnų. Kartą jam tėvas davė monetą ir tarė: " ... Sis gi monetą įmetė į vandenį. Tėvas nurijo nuoskaudą, bet nieko ... nieko neveikė. Pasišaukė kartą jį tėvas ir tarė: '"Eik, sūneli, ... parnešė juos ir atidavė tėvui. Tėvas tuomet ir sako: "Eik, ...


Meilės SMS

... merginą ir noriu ją vesti! Tėvas sėdėdamas ant akmens tyli ... sako: - Bet tėve ji graži! Tėvas parašo antrą nulį. Sūnus ... sako: - Ji dar ir turtinga! Tėvas parašo trečią nulį. Sūnus isšigandęs ... aš ją labai myliu!!! Tada tėvas priekyje prirašo vienetą. Tad ...


Meilės SMS

... vesti, -tarė džigitas tėvui.Tėvas vis tylėjo, o savąja lazdele ... toliau vardino džigitas.Tylėdamas tėvas smėlyje nubraižė dar vieną ... - metė paskutinį kirtį džigitas.Tėvas vis tylėjo, o ant smėlio ... kitą!Ir išmintingasis džigito tėvas trijų nulių priekyje nupiešė ...


Valentino dienos sveikinimai

... merginą ir noriu ją vesti! Tėvas sėdėdamas ant akmens tyli ... sako: - Bet tėve ji graži! Tėvas parašo antrą nulį. Sūnus ... sako: - Ji dar ir turtinga! Tėvas parašo trečią nulį. Sūnus isšigandęs ... aš ją labai myliu!!! Tada tėvas priekyje prirašo vienetą. Tad ...


Vestuviniai tostai

... vesti, – tėvas tylėjo. Tada jis pasakė: - Bet, tėve, ji graži!.. Tėvas tylėjo ... pasakė: - Bet, tėve, ji turtinga! Tėvas vis dar tylėjo, bet parašė ... : - Bet, tėve, aš ją myliu! Tėvas parašė priekyje tu nulių vienetą ...


Vestuviniai tostai

... vesti, - tėvas tylėjo. Tada jis pasakė: - Bet, tėve, ji graži!.. Tėvas tylėjo ... pasakė: - Bet, tėve, ji turtinga! Tėvas vis dar tylėjo, bet parašė ... : - Bet, tėve, aš ją myliu! Tėvas parašė priekyje tu nulių vienetą ...


Kiti

... minkyt – tai tėvas 187. šoka kaip vėjas, duoną minko tėvas 188. Smilgiuose ... šokt – kaip vėjas, duonos minkyt – tėvas 412. menki pietūs, kad duonos ... iš duonos neišvaro 725. geriau tėvas be dantų, negu sūnus be ...


Kiti

... , tam arčiau dievas 729. kam tėvas, tam ir Dievas 730. kam ... ne motina, tam dievas ne tėvas 747. kam bažnyčia arčiau, tas ... ir velnio pristotas 756. kaip tėvas dėl vaikų, taip Dievas dėl ... . kaip Dievas dėl žmonių, taip tėvas dėl vaikų 775. kaip Dievą ...